Innvendig oppussing

Sjekkliste: Pusse opp kjelleren

Sjekkliste for deg som skal pusse opp kjelleren

Skal du pusse opp kjelleren? Da har du en spennende tid i vente, men også mye å tenke på. Ved å følge den praktiske sjekklisten vår sørger du for at jobben blir gjort skikkelig – og at ikke noe viktig går i glemmeboken!

Kom i gang med kjelleroppussingen!

Uansett om du planlegger å gjøre om kjelleren til TV-stue, treningsrom, hjemmekino eller utleiedel, må du forholde deg mange av de samme tingene. Denne sjekklisten tar deg hele veien fra planlegging til sluttkontroll, og sørger for at ikke noe viktig blir glemt underveis.God planlegging er en forutsetning for en vellykket oppussing


Skaff deg oversikt over prosjektet ved å lese deg litt opp. Deretter bør du lage en overordnet plan for hva som må gjøres, hvilke fagfolk du trenger, og hvilke risikoer som finnes.
Få flinke håndverkere på befaring


Sørg for å forberede befaringene, blant annet ved å undersøke hvilket år boligen er bygd, og gjerne ved å hente frem informasjon om byggemåte. Før du starter arbeidet, er det nemlig flere forhold som må kontrolleres og vurderes nøye, og jo mer informasjon du finner, desto enklere blir det for entreprenøren å foreta en grundig forhåndssjekk av boligen din. Desto mer informasjon entreprenøren har om boligen din, desto mer detaljert og nøyaktig tilbud vil du motta.
Få tak i tegninger over boligen


Disse viser hva arealene i boligen er godkjent til, og hva du eventuelt må søke om. Tegningsoversikt får du fra kundesenteret i kommunen din. Sjekk kommunens nettsider for mer informasjon om dette.

Det er veldig mange ting å tenke på når du skal pusse opp kjelleren. Vi anbefaler å benytte en totalleverandør, slik at du kun trenger å forholde deg til en prosjektleder.Sett opp et budsjett


Hva det vil koste å pusse opp kjelleren er gjerne avhengig av prosjektets kompleksitet og standarden du velger på innredningen. Ikke sett i gang oppussingen uten å ha finansieringen i orden – det kan nemlig føre til problemer, både underveis og etter prosjektets gjennomføring.
Legg en plan for hvordan du skal finansiere prosjektet


Det vanligste er å bruke egenkapital eller ta opp lån, enten i form av fleksilån, økt boliglån eller forbrukslån. Uansett hva du velger, må du sørge for å sette et maksbeløp og opprette en buffer, gjerne på 10–15 prosent av budsjettet. Sistnevnte kommer godt med hvis det skulle oppstå noe uventet – noe som jo kan skje når du pusser opp.
Undersøk om du må søke om godkjenning


Hvis kjelleren ikke allerede er godkjent som varig oppholdsrom, må du søke til kommunen før du starter oppussingen. Det er mulig å søke hos kommunen selv, men da står du også ansvarlig for at alle krav blir møtt og at søknaden ikke inneholder feil og mangler. For at alle detaljer skal bli riktige og at du skal være helt sikker på at arbeidet blir godkjent, anbefaler vi derfor at du søker i samråd med et profesjonelt håndverkerfirma.
Lag en god oppdragsbeskrivelse

Jo mer detaljert oppdragsbeskrivelsen er, desto enklere blir det for deg å sammenligne tilbud fra ulike håndverkere. Beskrivelsen bør inneholde en tidsramme for når du vil ha arbeidet utført, hvilke kvaliteter du ønsker, og om du vil ha fast pris, prisoverslag eller timepris.
Sammenlikn tilbud fra håndverkere

Når du legger ut en jobb på Mittanbud vil du få tilbud fra flere ulike bedrifter. Da kan du enkelt sammenligne og velge den som passer best for ditt prosjekt.


Syns du det er vanskelig å vite hvilken bedrift du skal velge? Da kan du legge ut jobben på Mittanbud XL. Da vil en av våre prosjektveiledere finne et utvalg kvalitetssikrede bedrifter for deg, slik at du selv slipper å vurdere alle interesserte bedriter opp mot hverandre. Du vil også ha muligheten til å rådføre deg med prosjektveilederen i løpet av hele prosjektet.


Bruk god tid når du vurderer de ulike tilbudene, inviter dem gjerne på befaring, og velg det firmaet som passer deg og prosjektet ditt best.

Inngå kontrakt

Sammen med oppdragsbeskrivelsen vil kontrakten være viktig for å kunne dokumentere de rettighetene og pliktene du og håndverkerne har overfor hverandre. Sørg for at kontrakten inneholder pris, betalingsbetingelser og datoer for oppstart, fremdrift og ferdigstillelse. Dersom det er behov for å gjøre arbeid ut over det som er inkludert i oppdragsbeskrivelsen, må dette avtales særskilt. Sørg for at du får pris på tilleggsarbeidet skriftlig.Noen gode råd på veien når du skal inngå kontrakt:


  • Alt arbeid som skal utføres må spesifiseres og beskrives i kontrakten.

  • Inkluder en tidsplan og hvilke tiltak som skal tas ved eventuelle forsinkelser (for eksempel når det skal varsles om forsinkelse, og dagsmulkt).

  • Inkluder en plan for fakturering.

  • Dersom dere avtaler tilleggsarbeid underveis, sørg for å legge det til som et tilleggsdel i kontrakten.

  • Ikke glem å signere kontrakten.Ikke glem å forsikre prosjektet


Spør håndverkerne hvordan de er forsikret og ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap for å finne ut av hvordan akkurat din hus- eller innboforsikring dekker oppussingen. Undersøk også hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder – altså hva du må passe på for å forebygge skader på boligen under oppussingen.
Gjør smarte materialinnkjøp


Håndverkere har god kunnskap om hvilke materialer som trengs, hvor mye det er behov for, og hvilke leverandører som har de beste prisene. Veldig ofte har de også tilgang på gode rabatter hos ulike leverandører, så du kan spare både tid og penger ved å overlate innkjøpet til dem.
Ta bilder underveis

Husk at det er viktig å følge opp arbeidet. Tar du bilder underveis, kan du også dokumentere prosessen – noe som kan være nyttig i senere situasjoner, spesielt hvis det skulle oppstå uenigheter om arbeidet. Bildene vil også være verdifulle neste gang det skal utføres et prosjekt.
Sørg for god kommunikasjon med håndverkerne


God kommunikasjon er en forutsetning for et vellykket og effektivt oppussingsprosjekt. Besøk byggeplassen ofte og sett opp faste møtepunkter god tid i forveien. Da vet du at arbeidet går fremover, samtidig som dere kan oppklare eventuelle spørsmål og unngå misforståelser underveis.
Sørg for en god sluttbefaring


Når det er tid for sluttbefaring, må du sørge for å gå gjennom alle arbeidsoppgaver og kontrollere at alt er korrekt og ordentlig utført. Opprett en overtakelsesprotokoll som signeres, hvor mindre avvik og eventuelt tid for oppretting avtales. Når alt er godkjent, er det viktig at du får følgende dokumenter tilsendt: ferdigdokumentasjon, FDV-dokumentasjon og samsvarserklæring (for el-arbeid).

Publisert 26. okt. 2023, 07:39

Oppdatert 22. mars 2024, 11:27