Tips og råd

Ny kledning på huset? Syv ting det er smart å gjøre samtidig

Har du oppdaget sprekker, råteskader eller er treet så mykt at du kan plukke det fra hverandre? Da er det på tide å bytte kledning.

Bytt
Bytt kledning på huset

Mange hus er på overtid når det gjelder å vedlikeholde eller bytte ytterkledning. Har du oppdaget sprekker, råteskader eller er treet så mykt at du kan plukke det fra hverandre? Da er det på tide å bytte kledning. I samarbeid med Lavenergiprogrammet gir vi deg seks tips til hvordan du kan tenke energismart og oppgradere veggene til 2016-standard samtidig.

1. Etterisoler veggen – spar penger og få vegger med dagens standard

Skal du skifte utvendig kledning på huset ditt, kan det være smart å etterisolere samtidig. Da forbedrer du isolasjonsevnen og hindrer at varmen lekker ut. Det gir lavere energiforbruk . I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å skifte ut gammel isolasjon med ny som har bedre isolasjonsevne. Har du et hus fra 1970-tallet er det sannsynligvis bare 5 cm isolasjon i veggen fra før. Etterisolerer du med 15 cm til, vil du ha et moderne hus nesten etter dagens standard. Dersom du ikke har nok takutstikk, må håndverkeren forlenge disse. Avhengig av hvor mye du etterisolerer, kan det også være nødvendig å bytte vinduene, eller flytte dem lenger ut i veggen.

God isolasjon sammen med damp- og lufttetting (se punkt 2 og 3) er avgjørende for et godt resultatet med hensyn til varmetap og fuktsikkerhet. I tillegg må du vurdere ventilasjonen for å sikre et godt inneklima.

2. Sjekk dampsperren der du kan

Fuktig inneluft kan trenge inn i konstruksjonen og gi råte og sopp. Det gir skade på konstruksjonen og et helsefarlig inneklima. Dampsperren som sitter på den varme siden av isolasjonen hindrer dette. Det kan være vanskelig å kontrollere om dampsperren er tett når du etterisolerer utvendig. Skal du også gjøre noe på innsiden av huset slik at du får tilgang til denne, bør du kontrollere om den er i god stand uten mye rifter og hull og om den tetter godt rundt overganger mellom bygningsdeler.

3. Pass på at håndverkeren velger en dampåpen vindsperre

For å hindre at kald luft utenfra skal blåse inn i konstruksjonen og kjøle denne ned monteres en vindsperre utenpå isolasjonen før kledningen monteres. Vindsperra skal hindre luftlekkasjer utenfra og samtidig sikre at fuktighet kan tørke ut innenfra. Sintef Byggforsk anbefaler vindsperrer som er dampåpne. Hvor dampåpen et materiale er uttrykkes gjennom sd-verdi. Sintef anbefaler at vindsperren skal ha en sd-verdi på maksimum 0,5 m og gjerne mindre enn 0,2 m. Pass på at håndverkeren din benytter en vindsperre som er godkjent og som er dampåpen nok. Godkjente produkter finner du her.

4. Velg superisolerte dører og vindu – halver varmetapet

Vinduer og dører er en av hovedkildene til boligens varmetap. De kan utgjøre så mye som 40 % av varmetapet for en vanlig bolig fra 80-tallet. å bytte til bedre isolerte dører og vinduer vil derfor redusere energiforbruket til oppvarming og gjøre at boligen din oppleves mindre trekkfull. Superisolerte vinduer og dører halverer varmetapet sammenlignet med vanlige vinduer. Det gir deg både økt komfort og lavere energikostnader.

Ved innkjøp av superisolerte vinduer er det viktig å høre med din leverandør at hele vinduet inklusiv karmen har lav varmeisolasjonsverdi (U-verdi). Noen leverandører oppgir kun U-verdi på vindusglasset. Les mer om valg av vinduer her.

5. Bruk solskjerming aktivt – øk komforten

Dersom du skal bytte vindu samtidig som du bytter kledning, er det naturlig å vurdere vinduer med integrert solskjerming. Innvendig og utvendig solskjerming gjør at boligen får en dynamisk fasade som holder sola ute når det er varmt inne, og slipper den inn ved behov. Aktiv bruk av solskjerming kan gi bedre komfort og redusere energiforbruket betydelig. Utvendig solskjerming anbefales fordi det gir best virkning. Innvendige persienner eller gardiner har den ulempen at mye av varmen vil komme på innsiden av vinduet. Solskjerming kan også brukes om vinteren for å redusere varmetapet fra bygget.

Les mer om hvilke systemer for solskjerming som anbefales her.

6. Legg til rette for et balansert ventilasjonssystem – få godt inneklima

Når du først har åpne vegger, må du også tenke igjennom hvordan huset skal puste. Balansert ventilasjon vil si at både avtrekk og tilførsel av frisk luft skjer ved hjelp av elektriske vifter. Luften skiftes ut kontinuerlig og renses gjennom filtre. Varmen fra den brukte luften gjenvinnes og overføres til den friske luften som trekkes inn. Det gir godt inneklima og god energieffektivitet.

Det er som regel leverandøren av ventilasjonssystemer som tegner hvordan løsningen skal være for ditt hus. Hvor rørene skal gå og hvor aggregatet skal plasseres. Leverandøren har ofte avtaler eller oversikt over håndverkere i ditt område som kan montere ventilasjonsanlegget.

Hvordan velge riktig murer

Murerbedrifter på Mittanbud

Hvordan velge riktig murer

Trenger du en snekker?

Snekkere og tømrere på Mittanbud

Trenger du en snekker?