Bygge nytt

Hva koster en arkitekt?

Hva koster en arkitekt?

Store byggeprosjekter krever grundig planlegging, og noen ganger kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Ofte er det smart å starte et prosjekt med å kontakte en arkitekt. Men hvor mye koster det å bruke arkitekt, og hva betaler du egentlig for? Her får du en oversikt over kostnader og ulike prisdrivere ved bruk av arkitekt i byggeprosjekter.

Få tilbud fra flere dyktige håndverkere

Arkitekten er en investering i boligen

Å benytte arkitekt koster penger, men gode arkitekttegninger av prosjektet ditt kan likevel lønne seg økonomisk. Det blir nemlig mindre rom for feil som senere må rettes opp. Med arkitekttegninger får du også bedre utnyttelse av tomten din, og arealet du har til rådighet.

En feil som mange gjør er kun å ta utgangspunkt i skisser, og tro at dette er nok for å bygge eller renovere en bolig. Men med dårlige tegninger i form av kun skisser, er sjansen større for at prosjektet ditt ender opp annerledes enn du først hadde sett for deg, og dermed også dyrere enn først antatt. Da må du kanskje rette opp feil som er blitt gjort i ettertid. De fleste entreprenører vil også kreve at det er laget korrekte tegninger til et prosjekt, slik at de er sikre på hvordan det skal utføres. Det er viktig at det er oppgitt korrekte avstander, vinkler og konkrete mål.


Arkitekttegninger gir bedre forutsetninger

Med gode plantegninger gjort av en arkitekt blir det mindre rom for misforståelser, og håndverkerne får de beste forutsetninger for å kunne oppfylle ditt drømmeprosjekt.

Du får dessuten et resultat av høy kvalitet, som igjen vil kunne være med på å øke prisen på boligen ved et senere salg. Arkitekten kan tegne inn skreddersydde løsninger og tilpasse konstruksjonen til geografi og arealet på tomten. Du får dermed en bolig som er tegnet med utgangspunkt i plassering og eksisterende forhold. Dette er et kvalitetstegn ved en bolig, og minsker sjansen for at ting må utbedres og endres i fremtiden.


Med gode plantegninger gjort av en arkitekt blir det mindre rom for misforståelser, og håndverkerne får de beste forutsetninger for å kunne oppfylle ditt drømmeprosjekt.

Hva koster en arkitekt?

Vanligvis vil timeprisen til en arkitekt ligge et sted mellom 900 kr til 1500 kr. Totalprisen på små prosjekter vil kunne ende opp på omtrent 75 000 kr, og for store prosjekter må du beregne at kostandene vil kunne ligge på omtrent 300 000 kr. Dette vil gjelde for store og omfattende prosjekter, slik som for eksempel en arkitekttegnet enebolig.


Prisen styres av ulike faktorer

Den totale prisen på arkitektarbeid vil selvfølgelig variere mye, og her er det mange ulike faktorer som spiller inn. Ting som påvirker prisen kan være alt fra størrelsen på prosjektet ditt, til hvor mye som skal gjøres av endringer og hvilke løsninger du ønsker.

Skal du bygge drømmehuset eller bygge på huset du allerede har? Det sier seg selv at et arkitekttegnet hus krever mer jobb enn å bygge et nytt inngangsparti til huset ditt, og at prisen på arkitektarbeidet vil stige deretter. Skreddersydde løsninger krever også mer tid og penger enn standardløsninger.

Prosjektets kompleksitet og omfang vil også styre prisen. Skal det gjøres store endringer i bærende konstruksjon eller vann og avløp, vil det for eksempel påvirke prisen på hele prosjektet fordi det er mer komplekse tiltak. Arkitektens administrative arbeid vil også ha mye å si for den totale prisen. Om arkitekten er ansvarlig søker og skal følge opp prosjektet, vil det øke antallet timer du må betale for.


Planlegging sparer deg utgifter

Har du klare tanker om hva du ønsker deg og en idé om det ferdige resultatet for utseende og romløsninger, så kan du få en langt rimeligere pris. Om du ikke har noen ideer eller tanker om dette, vil det kreve flere arbeidstimer for arkitekten for å finne ut av hvordan ting skal være. Det blir dermed mer jobb for arkitekten, og kostnadene vil øke.Nærbilde av arkitekttegninger og tommestokk

Har du klare tanker om hva du ønsker deg for boligen din, og en idé om det ferdige resultatet for utseende og romløsninger, så kan du få en langt rimeligere pris på et arkitekttegnet prosjekt.Hva er prosjektering?


  • Prosjektering er en kombinasjon av beregning, tegning og beskrivelse av det som skal gjøres, og er den første delen av arbeidet før selve byggingen eller renoveringen starter.
  • Prosjektering må kunne dokumenteres, ellers er det ikke lov å utføre et byggeprosjekt.
  • Under prosjekteringen skal det både lages tegninger, og beskrivelser med eksakte beregninger og kvaliteter ved materialene.
  • Prosjekteringsfasen er ment som kvalitetssikring, slik at du kan være sikker på at prosjektet blir gjort innenfor gjeldende lover og regler for byggteknikk.

Hva betaler du egentlig for?

Dersom du ikke har noen erfaring med store byggeprosjekter fra før av, kan det være vanskelig å vite både hvor du skal begynne, hvilken dokumentasjon som kreves og hva som må være på plass før byggestart.

Siden gode plantegninger av prosjektet ditt er alfa omega for det endelige resultatet, er arkitekten en viktig utgiftspost på prosjektplanen og i budsjettet. Men hva slags jobb gjør de, og hva betaler du egentlig for?


Dette kan en arkitekt tilby

De fleste arkitekter tilbyr uforpliktende møte for å diskutere prosjektet ditt, hvor dere sammen finner frem til løsninger og resultat basert på ønskene dine og budsjettet ditt.

De har også god erfaring i prosjektering på ulike typer budsjett, alt fra store prosjekter til de litt mindre som ikke har like mye rom for utgifter.


Arkitektens arbeid: 4 faser

Når du har bestemt deg for hvilken arkitekt du ønsker å benytte, kan selve prosessen starte. Det du betaler for ved bruk av arkitekt kan som regel deles inn i fire ulike faser eller kategorier:

  1. Innledende planlegging, kartlegging av muligheter for prosjektet ditt og tegning av skisser.
  2. Bearbeiding av skisser. Nå starter jobben med de endelige tegningene av byggeprosjektet ditt, og dette er et detaljert arbeid som kan ta tid. Denne delen må på plass for at håndverker skal kunne forstå arbeidet, og levere best mulig sluttresultat. De fleste store byggeprosjekter krever også søknad om godkjenning, og dersom du ønsker at arkitekt skal stå som ansvarlig søker inngår dette som en del av jobben i fase to. Les mer om søknadsplikt og byggetillatelse her.
  3. Detaljtegninger av prosjektet, i tett dialog med håndverker. For en helhetlig prosess og et best mulig resultat, gjøres ofte ferdigstillelse av arkitekttegningene i samarbeid med firmaet som skal utføre byggeprosjektet ditt.
  4. Oppfølging gjennom byggeprosessen og befaring på byggeplass. God kommunikasjon mellom involverte parter er nøkkelen til et vellykket prosjekt. Arkitekten er i de fleste tilfeller også med på en sluttbefaring når prosjektet står ferdig.


Tidsbruk avgjør prisen

Tidsbruk er et viktig aspekt som spiller inn på den totale prisen, og her kan det være mye variasjon. Tidsrammen vil være avhengig av størrelsen på prosjektet, hvor lang tid søknadsprosessen tar og om det dukker opp klager eller innsigelser fra naboer.

Normalt kan du regne med at slike prosesser tar mellom 3–6 måneder.


Hvor lang tid tar det å benytte arkitekt?

Tidsbruken på selve arkitektarbeidet er, som sagt, en varierende post, men vanligvis kan du regne med 40–50 timer fra start til slutt på små tilbyggsprosjekter, og 100–200 timer totalt på større prosjekter.


Med en standard timepris på mellom 900–1500 kr bør du belage deg på en totalpris på rundt 75 000 kr for små prosjekter, og 300 000 kr for store og omfattende prosjekter, slik som for eksempel en arkitekttegnet enebolig.Publisert 20. okt. 2023, 10:18

Oppdatert 31. okt. 2023, 10:43

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Beskriv jobben og få uforpliktende tilbud fra flere bedrifter nær deg – helt gratis.