Ny garasje

Få tilbud på bygging av garasje

En garasje kan brukes til så mangt – ikke bare til parkering av biler. Garasjen er et supert sted for oppbevaring, beboelse, treningsrom, eller andre fritidsrom. Derfor er det viktig å tenke på hva slags garasje som passer dit behov best.

Legg ut jobb

Dette bør du tenke på hvis du vil bygge garasje

Det er en del ting du bør tenke på når du skal bygge garasje. For det første er det viktig å ikke starte prosjektet før du har undersøkt om du lovlig kan bygge garasje på eiendommen din. For det andre må du finne ut av om du vil bygge den fra scratch, eller kjøpe ferdigdeler. I tillegg bør du også bruke litt tid på å velge riktig håndverker som leverer et godt tilbud. På Mittanbud kan du legge ut jobben og vurdere flere håndverkere og bedrifter opp mot hverandre. Her finner du informasjon som hjelper deg med å ta de riktige valgene.

Det finnes flere typer garasjer, både med tanke på størrelse og praktiske løsninger. En garasje kan brukes til langt mer enn kun parkering av biler. Blant annet er det et perfekt sted for oppbevaring. I tillegg kan det være praktisk å bruke garasjen til beboelse eller overnatting – enten som et gjesterom, en såkalt “man cave” eller om tenåringen ønsker et sted for seg selv.

Du trenger ikke å søke tillatelse om å bygge garasjer på inntil 50 kvadratmeter. Derimot har du det fulle ansvaret for at garasjen ikke går ut over plan- og bygningsloven, vegloven, jernbaneloven, kommunens arealplaner for eiendommen og annet regelverk.

- Den kan kun ha én etasje, samt et lite loft (kjeller er ikke lov).

- Gesimshøyden kan være inntil 3 meter, og månehøyden inntil 4 meter.

- I tillegg må det være minimum 1 meter mellom garasjen og nabogrensen, og minst 1 meter fra andre bygninger på tomten din.

- Husk å derfor å finne ut av hva du lovlig kan bygge på eiendommen din før du setter i gang.

- Pass på å ikke bygge over vann- og avløpsrør.

- Garasjen kan ikke brukes til overnatting eller beboelse.

- Den må ha en viss avstand fra blant annet vei, jernbanespor og sjø.

Kommunale dokumenter kan også inneholde begrensninger for garasjebyggingen.

Bruk veiviseren til Direktoratet fpr Byggkvalitet for å finne ut om du kan bygge garasjen uten å sende inn byggesøknad, og om det eksisterer kommunale begresninger for din tomt.

Har du funnet ut at du kan bygge garasjen uten å sende inn søknad? Da kan det være lurt å si ifra til naboene hva du skal bygge – selv om du formelt sett ikke trenger å sende ut nabovarsel. Husk også å melde i fra til kommunen etter garasjen er ferdigbygget. Send inn skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt slik at kommunen får oppdatert sine kartdata.

Å finne den beste løsningen for plasseringen av garasjen kan være utfordrende. Her er det viktig å tenke på hvilken løsning som er mest praktisk, hva som er mest kostandseffektivt, hva som ser finest ut og hvordan tomten kan utnyttes på best mulig måte. For å få en best mulig løsning når det gjelder planleggingen av planløsning og tegninger kan være smart å få hjelp av entreprenører eller håndverkere å utarbeide.

Sette opp selv ved hjelp av ferdigdeler, få noen andre til å bygge, eller bygge helt fra grunn av

På Mittanbud finnes det flere håndverksbedrifter og entreprenører som kan hjelpe deg med bygging av din garasje. Mange har også avtaler med og samarbeider med leverandører av ferdigdeler til garasje. Legger du ut jobben på Mittanbud, presiser hva du ønsker eller om du eventuelt ønsker råd fra håndverker angående dette.

Prisen avhenger av hva slags garasje du velger bygge/montere. Det finnes mange ulike modeller og typer. Forhør deg med håndverker om hva han/hun anbefaler med tanke på ditt behov og budsjett.


Har du kapasitet og nok erfaring til å bygge selv? Da kan du spare mye på å bygge deler eller hele garasjen selv. Montér har laget enkle videoer som steg for steg viser hvordan man skal gå frem.

Hvor lang tid det tar mellom prosjektet starter til det er helt slutt kommer veldig an på. Ofte kan det ta alt fra én til seks måneder fra du har valgt bedrift til jobben er gjort inkludert taktekking, grunnarbeid og muring.

Slik velger du riktig håndverker

At garasjen er bygget etter gjeldende forskrifter og standarder er avgjørende for kvaliteten på sluttresultatet, vær derfor nøye når du velger håndverker.

Bedriften og håndverkeren du velger til å gjøre jobben er avgjørende for sluttresultatet. Det er viktig at håndverkeren har erfaring og visse sertifiseringer for å sikre at resultatet blir optimalt. Sjekk bedriftenes profilsider på Mittanbud.no. Her kan du sjekke evalueringer fra tidligere kunder, sertifiseringer, om de er en mesterbedrift ol.

Du bør alltid vurdere tilbud fra flere leverandører. Husk at det billigste ikke alltid er det beste. Vurder derimot pris opp mot kvalitet. Du bør alltid be om at eventuelle ekstrakostnader spesifiseres i tilbudet.

Det er lurt å få håndverker på befaring:

• for å velge best plassering av garasjen

• for å avdekke eventuelle ekstrakostnader

• for å få et ordentlig inntrykk av bedriften

Etter befaring bør du påse at alt dere ble enige om er spesifisert i tilbudet du har fått. Det er ofte nødvendig med befaring før håndverkeren kan gi et endelig pristilbud.

Skriv alltid kontrakt for jobben du vil ha gjort. Les guide til hvordan du kan opprette Mittanbuds digitale kontrakt mellom deg og bedrift. De fleste firmaer tilbyr garanti på tetthet og inventar - kontroller at denne garantien er gjort rede for.

Pass på at alt er klart til bruk når du betaler. Be også alltid om sluttdokumentasjon på arbeidet som er utført. Fagrådet for våtrom (FFV) har skrevet en liste over punkter du bør ha med i sluttdokumentasjonen. Du har også krav på FDV-instruks (forvaltning, drift og vedlikehold), som helt enkelt er en perm med en bruksanvisning for det nye badet ditt. FDV-instruksen er dessuten gull verdt hvis du skulle fått lekkasje i en kran og lurer på hvor hovedkranen sitter.