Få tilbudene som matcher dine planer og ditt budsjett

Utføre grunnarbeid? Vi hjelper deg i gang

Grunnarbeid er den jobben som må utføres på tomta før du kan begynne å bygge, som drenering og gravearbeid, og jo tidligere du kartlegger hva som må gjøres, desto raskere kan du gå i gang med byggingen.

Start med å beskrive prosjektet ditt

Slik kommer du raskt i gang med grunnarbeidet

Godt grunnarbeid er første forutsetning for at byggeprosjektet ditt skal bli vellykket. Uansett om du skal bygge en garasje, sette opp et tilbygg eller grave ut en kjeller, er kvaliteten på grunnarbeidet avgjørende for hvor godt sluttresultatet blir.

Jo bedre grunnarbeidet er, desto større er også sjansen for at du unngår dyrt og tidkrevende vedlikehold i årene som kommer. Det er derfor viktig å planlegge nøye før oppstart, slik at du tidlig kan rådføre deg med profesjonelle fagfolk og unngå irriterende og kostbare feilskjær.

Fire steg til et vellykket grunnarbeid

Hos Mittanbud får du tilbud fra flere ulike bedrifter, så du kan sikre deg akkurat den hjelpen du trenger for at grunnarbeidet skal bli utført både raskt og forskriftsmessig. Her er våre tips til hvordan du sikrer best mulig resultat.

Når du skal utføre grunnarbeid på eiendommen, kan det innebære flere forskjellige typer arbeid. Undersøk derfor om du tror det må felles trær, om det kreves mye graving, om grunnen må pigges opp, om du må legge dreneringsrenne og dreneringsrør, og om mye av underlaget krever planering. Forsøk også å tenke ut cirka hvor mye jord, stein og grunnmasse som må fjernes fra eller tilføres til området.

Dette vil gi deg en bedre oversikt over omfanget på grunnarbeidet du skal utføre, og samtidig si noe om hva slags og hvor mye hjelp du trenger til prosjektet ditt – det kommer godt med når du skal hente inn tilbud fra flere entreprenører og vurdere tilbudene opp mot hverandre.


Til alle store prosjekter lønner det seg å bruke profesjonelle fagfolk med relevant erfaring – og grunnarbeid er intet unntak. På Mittanbud hjelper vi deg med å komme i kontakt med flere entreprenører som har erfaring med grunnarbeid og raskt kan finne effektive løsninger som matcher ditt budsjett.


Se gjerne etter en bedrift som har sentral godkjenning eller mesterbrev – dette finner du på bedriftenes profilside. Her finner du også evalueringer fra tidligere kunder som kanskje har hatt lignende prosjekter som ditt eget.

Når du inngår en avtale, vil oversikten du allerede har skaffet deg, være nyttig – både for å få oversikt over prosjektet tidlig, slik at du kan være involvert fra start til slutt, og for at du skal holde en god og effektiv dialog med håndverkerne dine. Legg gjerne opp en tidsplan i fellesskap, slik at begge parter har kontroll på at alt blir utført i tråd med avtalen dere har inngått.


Planlegger du for eksempel å sette opp et tilbygg eller en garasje med oppholdsrom etter at grunnarbeidet er utført? For større byggeprosjekter må du som regel søke om byggetillatelse før du går i gang. Det samme gjelder hvis du skal gjøre betydelige terrengendringer, som for eksempel planering, gravearbeid eller store utfyllinger. I de fleste tilfeller krever kommunen også at fagpersoner står for selve søknaden.

Planlegger du små terrengendringer og mindre byggearbeid, som for eksempel å sette opp en bod eller en frittstående garasje på mindre enn 50 kvadratmeter, holder det at du melder fra til kommunen om tiltaket.

Det lønner seg med andre ord å skaffe seg grundig oversikt over alle regler på forhånd, slik at du unngår å måtte legge om eller avbryte arbeidet midtveis – noe som kan føre til at du sitter igjen med store unødvendige utgifter. Profesjonelle håndverkere har erfaring med dette og kan hjelpe deg i planleggingen, slik at alt blir forskriftsmessig utført.


Er du nysgjerrig på om du trenger å søke om byggetillatelse eller ikke, kan veiviseren til Direktoratet for byggkvalitet være et nyttig verktøy.


Innebærer grunnarbeidet flytting av tunge masser? Da trenger du ofte hjelp av både en gravemaskin og en lastebil. Før håndverkerne går i gang med arbeidet, er det derfor viktig at du sørger for at det er tilstrekkelig med plass rundt tomten og i oppkjørselen, slik at kjøretøyene enkelt kan komme seg til og fra arbeidsområdet. Du må også forsikre deg om at underlaget tåler vekten, både av kjøretøyene og lasten som skal fraktes – en full lastebil kan fort veie opp mot 30 tonn.

Har du behov for en gravemaskin, bør du forsøke å tilrettelegge for dette så godt det lar seg gjøre på forhånd. Forsøk å tenke hvordan den enklest vil kunne navigere seg helt fram til området. Hvis dette ikke er mulig, risikerer du i verste fall at arbeidet må tas for hånd – noe som både kan bli dyrt og tidkrevende.


Da burde alt være klart for å gå i gang med grunnarbeidet. Vi hjelper deg med å innhente tilbud fra flere ulike bedrifter, så du kan sikre deg akkurat den hjelpen du trenger for at grunnarbeidet skal bli utført både raskt og forskriftsmessig. Husk å skrive kontrakt, så du sikrer at resultatet blir som planlagt.


Pris

Hva koster det å utføre grunnarbeid?

Det er vanskelig å oppgi et gjennomsnitt på hva grunnarbeid koster – det kommer nemlig an på mange ting. Den viktigste faktoren er hvordan grunnforholdene der du skal bygge, ser ut: Må det graves dypt eller sprenges, vil dette naturlig nok øke sluttsummen.

En annen vesentlig faktor er størrelsen på bygget og omfanget på selve grunnarbeidet. For å få en nøyaktig oversikt lønner det seg derfor alltid å få profesjonelle håndverkere på befaring. De vil raskt kunne gi deg et prisestimat du kan jobbe med.

Bestemt deg for å utføre grunnarbeid?

Et lurt sted å begynne er å beskrive omfanget av jobben, og legge det ut på Mittanbud. Da blir du kontaktet av dyktige håndverker som står klare for å hjelpe deg med nettopp ditt prosjekt!

Start her - i dag!