Oljefyr og oljetank

Få tilbud på fjerning av oljefyr og oljetank

Fra og med 2020 vil det ikke lenger være tillatt med oljefyr og oljetank. Få tilbud fra dyktige håndverkere i dag som kan hjelpe deg med å fjerne oljefyren og oljetanken.

Legg ut jobb

Hvordan erstatte oljefyr?

Har du oljefyring i dag, kan det for eksempel erstattes av en bergvarmepumpe eller ei luft-til-vann-varmepumpe som leverer varme til det vannbårne varmeanlegget i boligen din. Det er mange løsninger, og i samråd med en dyktig håndverker kan du finne løsningen som passer deg best.

Varmepumper gir mer i varme enn hva de bruker i strøm, og dermed sparer du energiutgifter sammenlignet med oljefyr eller elektrisk oppvarming.

 • En bergvarmepumpehenter varme fra en energibrønn i bakken utenfor boligen din.
 • En luft-til-vann-varmepumpe henter varmen fra uteluft via en utedel.

Velger du bergvarmepumpe med energibrønn, sparer du mer energi enn med luft-til-vann-varmepumpe fordi temperaturen i bakken er nokså jevn hele året.

 • Energibrønnen bør heller være litt for dyp enn litt for grunn. Jo dypere energibrønn, desto mer varme kan en varmepumpe hente ut.
 • En energibrønn varer mye lenger enn varmepumpa – levetida på en energibrønn kan være mer enn 100 år.

Prisen for et varmepumpeanlegg kan variere en god del, men koster ofte rundt:

 • bergvarmepumpe og energibrønn: 220 000 kr. eller mer
 • luft-til-vann-varmepumpe: 120 000 kr. eller mer

Mange boliger med oljefyr er store, gamle og med varierende grad av isolasjon. Derfor kan energibruken være ganske høy, og da er det mye å spare med varmepumpe. Det å spare 25 000 til 30 000 kr. eller mer per år er ganske vanlig. Les mer om utskifting av oljefyr.

Du trenger ekstra varme på de aller kaldeste vinterdagene.

 • Elektrisk tilleggsvarme er normalt innebygget i varmepumpa. Har du vedovn eller peis, er dette også et gunstig supplement.
 • Velger du bergvarme trenger du betydelig mindre tilleggsvarme enn hvis du velger luft-til-vann-varmepumpe.

Er du opptatt av støy, er bergvarmepumpe et godt valg. Bergvarmepumper har ingen synlige eller hørbare deler ute, og gir lite lyd innendørs.

Innedelen til en luft-til-vann-varmepumpe gir lite sjenerende lyd. Utedelen lager litt lyd, men med riktig plassering er det vanligvis ikke noe problem. Les mer om støy fra varmepumpe.

Bergvarmepumper har ingen deler som er utsatt for vær og vind, og varer derfor lenger enn luft-til-vann-varmepumper:

 • Bergvarmepumper har en forventet levetid på rundt 20 år.
 • Luft-til-vann-varmepumper har en forventet levetid på 12 til 15 år.

Dette forutsetter at anleggene blir korrekt installert, og at du som eier sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden.

Varmepumper sparer mer energi jo lavere temperatur de leverer. Derfor kan det være smart

 • å etterisolere vegger og tak eller skifte vinduer hvis du ikke har gjort det allerede.
 • å forbedre radiatoranlegget, for eksempel ved å sette inn viftekonvektorer. De fordeler varme mer effektivt enn radiatorer, og klarer seg med lavere temperatur.

Slik velger du riktig håndverker

Det å erstatte oljefyr med varmepumpe krever god kompetanse– både om ulike typer varmeanlegg og varmepumper. Vær derfor nøye når du velger håndverker.

Selve installasjonen er en stor og viktig del av jobben. Installatøren må ha god kunnskap om fjerning av oljefyr og oljetank, samt varmepumper og vannbårne anlegg hvis oljefyren erstattes med det. For å sikre at du får en optimal og energieffektiv løsning, bør du også sjekke referanser.

Du bør alltid vurdere tilbud fra flere leverandører. Totalpris avhenger av hva slags varmeanlegg du har, og hvor krevende installasjonen er. Be alltid om at ekstrakostnader spesifiseres i tilbudet.

Hvis du velger varmepumpe bør du velge et kjent merke og en modell tilpasset nordisk klima, for å sikre at varmepumpa fungerer godt til oppvarming under krevende forhold. Her finner du en oversikt over kjente merker på det norske markedet.

Har du oljefyr og vil erstatte den med varmepumpe, er det viktig med en befaring for å avklare om varmeanlegget bør forbedres slik at varmepumpa kan fungere optimalt.

Befaring er uansett viktig:

 • For å finne ut hvilken varmepumpe som er riktig for din bolig
 • For å avdekke eventuelle ekstrakostnader ved installasjonen
 • For å sjekke om du har nok strøm (effekt) tilgjengelig for varmepumpa

Skal du bytte ut oljefyr, bør du fjerne oljetanken samtidig. Ut 2019 får du 10 000 kr i Enova-støtte for fjerning av oljetanken. Du kan i tillegg få flere tusen kroner i støtte ved installasjon av varmepumpe.

 • Myndighetene stiller strenge krav til hvordan nedgravde oljetanker skal renses og fjernes.
 • For å få Enova-støtte må du bruke et firma med spesiell tillatelse til å tømme og rense oljetanker.

Vil du erstatte oljefyr med varmepumpe krever dette spesialkompetanse, og det finnes en del fallgruver.

Ber du om et tilbud som følger tekniske anbefalinger fra Norske Varmepumpeforening, er du tryggere på å få et godt anlegg.

Du bør vurdere flere tilbud fra ulike bedrifter og håndverkere og velge det mest optimale for deg. Når du innhenter tilbud, bør du også sikre at tilbudene spesifiserer alle kostnader som eventuelt kommer i tillegg:

 • Hvis du må gjøre noe med radiatoranlegget, må tilbudet ha med kostnadene for dette.
 • Pass på at leverandøren vurderer om det elektriske anlegget i boligen din bør oppgraderes.
 • Skal håndverker både fjerne oljefyr og oljetank for deg, samt installere varmepumpe, må alle kostnadene for dette spesifiseres i tilbudet.

Skriv en tydelig kontrakt for jobben du vil ha gjort, inkludert en beskrivelse av installasjonen. Her finner du en standardkontrakt fra Norsk Varmepumpeforening du kan bruke. Som forbruker har du alltid fem års reklamasjonsrett på både produkt og installasjon.

Hvis du velger å erstatte oljefyr med varmepumpe må du passe på at varmepumpa er ferdig installert, inkludert elektriske arbeider. Installatøren må stille inn varmepumpa riktig, og sette av tid til å lære deg hvordan du bruker og vedlikeholder den. Husk også å be om bruksanvisning.

Få installatøren til å sjekke hele anlegget og alle innstillinger for varmepumpa noen uker etter at anlegget er satt i drift. Dette bør være inkludert i prisen.

Få tilbud på fjerning av oljefyr og oljetank

Legg ut jobb og motta uforpliktende tilbud fra håndverkere til fjerning av oljefyr og oljetank. På Mittanbud finner du dyktige håndverkere som kan hjelpe deg.