Hus og hage

Hva koster grunnarbeid?

Hva koster grunnarbeid?

Grunnarbeidet er graving, planering, drenering og støping av grunnmur – altså alt som skal utføres på tomten før du begynner med selve byggingen. Her er det mange viktige oppgaver som skal utføres, som sørger for en trygg og ryddig gjennomføring av prosjektet. Hva prisen på grunnarbeidet blir avhenger i stor grad av størrelsen på prosjektet og underlaget på tomten.

Kom i gang med grunnarbeidet

Det er flere faktorer som avgjør prislappen på grunnarbeidet


Grunnarbeid er alt arbeidet som utføres på tomten før du begynner med selve prosjektet, og kan være alt fra å klargjøre før byggearbeider, planering av et område og legge inn drenering rundt en konstruksjon eller i hagen. Det er vanskelig å gi en nøyaktig pris på grunnarbeidet, fordi det avhenger av flere ulike faktorer. Disse kan blant annet være størrelsen på prosjektet, størrelsen på bedriften du velger, hva som skal utføres og grunnforholdene – for å nevne noe.
Unngå budsjettsprekk med grundig planlegging


Gode forberedelser er alfa og omega for de fleste prosjekter. Det er ikke uvanlig at budsjettet sprekker når det skal utføres grunnarbeid, og derfor bør du være nøye og planlegge godt før du setter i gang. Husk at jo mer informasjon entreprenøren har, desto bedre og mer nøyaktige tilbud kan de gi – både når det gjelder pris og tidsbruk.


Utfør en befaring av tomten, og hent inn informasjon om nærliggende bygninger i tillegg. Da kan du danne deg et bilde av hvilket underlag som er på eiendommen din, og det vil være enklere å lage et fornuftig og korrekt budsjett for de arbeidene som skal utføres. Du kan også snakke med byggteknisk avdeling i kommunen din, som også har mye informasjon som vil være relevant for deg som skal i gang med grunnarbeid.


Et godt tips er også å planlegge prosjektet slik at materialer blir levert til riktig tid på byggeplassen. Da slipper du å lagre materialene over tid, og unngår at materialene blir forurenset eller får fukt- eller frostskader.Sett av penger til søknaden

Når du har hentet inn nødvendig informasjon om tomten er det neste steget å søke om byggetillatelse fra kommunen, dersom prosjektet ditt er søknadspliktig.


Prisen på søknaden varierer fra kommune til kommune og prosjektets omfang, men du bør regne med å måtte betale mellom 25 000 til 55 000 kr. Du kan finne gjeldende priser for prosjektet ditt og området det gjelder på din hjemkommunes nettside. Hvis du har spørsmål, så kan plan- og bygningsetaten i din kommune svare på disse. Det vil også påløpe kostnader dersom man får hjelp av en entreprenør eller annen ansvarlig søker til å utarbeide, sende inn og følge opp søknaden.


Hvis det er behov for å stoppe eller omdirigere trafikken må du også sende en søknad om dette. Her kan entreprenøren bidra. Det er vanlig å regne dette inn i prisoverslaget for gravearbeidet.
Underlaget har mye å si for prisen

Gravearbeid innebærer som nevnt å klargjøre tomten før du begynner på selve byggingen. Her inngår både graving, støping av grunnmur og det å sette opp støttemurer, dersom det er behov for dette. Underlaget og jordmassen har derfor mye å si for hvor mye arbeid som må utføres, og dermed også for hvor mye grunnarbeidet kommer til å koste. Dersom du skal bygge i en skråning må du for eksempel undersøke om det er behov for støttemurer.


Er du i tvil om grunnforholdene på tomten? Da anbefaler vi å ta kontakt med lokale byggemyndigheter. Hvis det ikke er eksisterende bygg på tomten eller i nærheten, anbefales det å utføre en geoteknisk undersøkelse av underlaget. Da får du viktig informasjon om grunnforholdene, som gjør det enklere å bestemme riktig prosess videre.
Geoteknisk undersøkelse av tomten

Det er viktig å kartlegge grunnforholdene på tomten du bygger på. Da får du informasjon som har stor betydning for arbeidet videre. Ved å gjennomføre en geoteknisk undersøkelse får du informasjon om blant annet:


Jordsmonn og bæreevne

Dersom underlaget består av leire, kvikkleire, sand eller annen løsmasse vil du måtte grave dypere for å komme til en stabil grunn. Dette vil ta lengre tid og koste mer, og det er mulig det er behov for ekstra bærende støttekonstruksjoner.


Eventuell forurensningsgrad av masse

Dersom underlaget er forurenset må dette transporteres og kastes på et egnet deponi. Da må du og entreprenøren lage en plan for hvordan det skal gjøres.


Annen informasjon om underlaget

En geoteknisk undersøkelse vil også kunne avdekke dersom det er røtter, berg eller andre elementer som kan bli en hindring for arbeidet videre.


Det er kostbart å sprenge


Skal du bygge i et område med mye fjell eller stein? Da er det mulig at du må sprenge eller pigge i underlaget. Dette utgjør en stor utgift, og det er både lurt og viktig å beregne dette inn i budsjettet så tidlig som mulig for å unngå dyre overraskelser.Rørnett og kabler under bakken


Det er også viktig å få en oversikt over rør og kabler som ligger under bakken der du har tenkt til å grave eller bygge. Det kan bli kostbart dersom gravemaskinen treffer en kabel eller en rørledning når arbeidet er satt i gang. Da er det nemlig ditt ansvar å rette opp skaden.Arbeid med gravemaskin


Hvis du skal grave på tomten i forbindelse med grunnarbeidet må du ansette en maskinentreprenør. Da er det et par ting du må være oppmerksom på, og som kan være med på å trekke prisene opp eller føre til stans i prosjektet, dersom arbeidet ikke er godt nok planlagt.


Husk at noen gravemaskiner kjører på belter som kan føre til skader på både vegetasjon og kjørevei. Planlegg derfor adkomst for maskinene du skal bruke, slik at du minimerer eventuelle skader i og rundt tomten.


Skal du grave i nærheten av en vei? Da er det en mulighet for at det er nødvendig å stoppe trafikken i en periode. Dersom dette er tilfelle, må du regne med utgifter til søknader, skilter, sperringer og trafikkdirigering.
Transport av masser til deponi


Bortkjøring av masse utføres ofte av entreprenøren, og det er vanlig å betale kilopris eller per lass som kjøres ut. Her kan prisene variere, basert på blant annet avstand til deponi, om massene skal lagres og individuelle avtaler med entreprenør. Et godt tips er å grave ut alt som skal trengs i én omgang, så slipper du økt kostnad for transport av masse på grunn av flere kjøreturer.


Utgravning ligger på mellom 1500 til 3000 kr per kvadratmeter, og transport av massen ligger fra 1 til 1,5 kr per kilo. Det er også vanlig å måtte betale et mindre beløp for oppmøte. Dette ligger ofte på rundt 500 kroner.Skal du støpe grunnmur?


Prisen på grunnmur eller såle avhenger av størrelsen på bygget og underlaget som bygget skal stå på. Det er en betydelig forskjell på prisen for å støpe grunnmur til en bolig, sammenlignet med for eksempel en garasje eller et drivhus.


Det koster også mer å grave dypt og i visse typer underlag eller masser, som for eksempel leire og sand. Med slike typer jordmasser på tomten må du grave dypt for å komme til et bærende underlag. Dette vil trekke prisen opp. Kostnaden vil derfor i stor grad avhenge av jordmassen på tomten, og hvor mye jobb som kreves for å støpe en solid og bærekraftig grunnmur.


I gjennomsnitt koster det rundt 130 000 kr å støpe en grunnmur, men prisen kan variere fra 60 000 til 200 000. Her er det mulig å redusere kostnadene. En Leca-grunnmur er for eksempel et rimeligere alternativ enn en støpt ringmur. Sjekk med entreprenøren din hva som er mulig, de vet hva som er gode alternativer for akkurat ditt prosjekt.Prioriter drenering under grunnarbeidet

Drenering er en viktig del av grunnarbeid for byggeprosjekter, og vil påvirke kostnadene. Samtidig er dette noe som må utføres, og som sparer deg for mye vedlikeholds- og reparasjonsarbeid over tid. Det kommer til å bli viktig å kunne håndtere store mengder overflatevann i fremtiden. Med god drenering slipper du å være bekymret for at vann trenger inn i boligen eller at plenen blir ødelagt av vann som blir liggende uten noe naturlig sted for avrenning.


Når du skal få utført drenering er det vanlig å betale mellom 4000 til 5000 kr per løpemeter, i tillegg til transport av masse.


Hvis du ønsker å senke kostnadene kan det være lurt å få utført dreneringen på våren. Da er det mindre løsmasse og du kan spare penger på transporten.


Tenk fremover og spar utgifter

Du må betale oppmøte for en maskinentreprenør. Det betyr at du kan spare penger ved å utføre flere oppgaver når du allerede har en gravemaskin på tomten. Når du allerede har ansatt en maskinentreprenør kan det derfor være lurt å tenke over om det er andre prosjekter du trenger å få utført. Når grunnarbeidet utføres har du dermed en gylden mulighet til å tilrettelegge for andre prosjekter, utføre vedlikeholdsarbeid eller forbedre deler av bygningsstrukturen samtidig.
Rehabilitere drenering rundt bygninger


Hvis du har en eldre bolig kan du tjene mye på å forbedre den gamle dreneringen, og samtidig isolere rundt grunnmuren. Ikke bare sikrer du deg mot fuktskader i fremtiden, men du får i tillegg nye bruksområder for kjelleren.


Noen velger bort dette for å spare penger under prosjektet. Du sparer kanskje litt der og da – men god isolering vil spare deg både tid og penger på lang sikt. Ved å bruke litt ressurser på å rehabilitere dreneringen og isolere grunnmuren sørger du for å holde vannet ute fra bygget, og du reduserer risikoen for fukt- og teleskader. Samtidig får du en behagelig innetemperatur og unngår kalde gulv i boligen. I tillegg vil isolasjonen øke bruksmulighetene for kjelleren, noe som også øker verdien på boligen.
Legge rør og kabler under bakken

Du kan potensielt spare både tid og penger på å legge kabler og rør under bakken når du utfører grunnarbeid. Da gir du deg selv mange muligheter for fremtiden, enten du vil bygge tilbygg, drivhus eller andre konstruksjoner på tomten. Ved å for eksempel legge strøm- og internettkabler under bakken øker du arealet på området som du har lov til å bygge på, fordi du ikke trenger å forholde deg til regler for avstand til ledninger og lignende.
Bytte ut eldre betongrør med PVC-rør


Dersom du har eldre betongrør som går inn til boligen, så kan vi med sikkerhet si at disse med tiden vil sprekke – og da er det ditt eget ansvar å få dette fikset. Du kan med andre ord potensielt spare mye penger på å bytte ut disse med nyere rør når du allerede utfører arbeid på tomten.
Asfaltering og belegningsstein


Har du lyst på en pent opparbeidet hage eller innkjørsel? Da kan det være en idé å få lagt belegningsstein eller få innkjørselen asfaltert når maskinentreprenøren allerede er på eiendommen og utfører arbeid. Bare husk på å ha timesbetalingen definert i kontrakten, dersom dette er et tilleggsarbeid som dukker opp underveis i prosjektet.
Definér timesats i kontrakten


Håndverkere jobber ofte på timebasis. Dette er fordi det ofte dukker opp ekstraarbeid som bør utføres når du allerede har riktig utstyr og fagpersoner på tomten. Ha derfor en eventuell timesats definert i kontrakten, slik at du slipper uforutsette utgifter som på grunn av ad hoc-oppgaver som dukker opp.


Sammenlign flere tilbud

Vi anbefaler å hente inn tilbud fra flere aktører. Da får du tilsendt en oversikt over arbeidet som må utføres og utgiftene som følger, som gjør det enklere å vite hvor mye grunnarbeidene vil koste og hvor lang tid arbeidet vil ta.
Publisert 23. okt. 2023, 11:30

Oppdatert 22. mars 2024, 08:48