Innvendig oppussing

Hva koster det å pusse opp et vaskerom?

Hva koster det å pusse opp et vaskerom?

Prisen for å pusse opp eller bygge et nytt vaskerom avhenger av omfanget av prosjektet og rommets størrelse, samt hva du velger innen innredning og materialer. I denne artikkelen forteller vi deg hva de største og viktigste kostnadsdriverne er når du skal pusse opp et vaskerom, slik at du stiller forberedt før du starter prosjektet.

Få tilbud fra flere dyktige håndverkere

Faktorer som øker kostnadene på prosjektet

Det er mange ting som kan bidra til å trekke prisen opp når du skal pusse opp et vaskerom. Dette er noen av de vanligste:


Omfanget av prosjektet: Oppussing eller bygge nytt vaskerom?

En av de største faktorene som vil påvirke prisen er selve omfanget av prosjektet og arbeidet som skal gjøres. Naturligvis vil flere tiltak resultere i en høyere pris.


En enklere oppussing vil være rimeligere enn en totalrenovering eller et helt nytt vaskerom i en ny bolig. Størrelsen på vaskerommet vil også påvirke prisen der større areal med dyre materialvalg vil heve totalprisen.


Dersom hele vaskerommet skal renoveres og alt inventar må byttes ut, inkludert nytt røropplegg og el-anlegg, vil prisen på prosjektet i sin helhet øke. Dette er kostbare tiltak, og må alltid utføres av fagfolk.


Nytt våtrom øker kostnadene

Om du bestemmer deg for å bygge et nytt vaskerom der det tidligere ikke har vært en form for våtrom med sluk og avløp, vil også kostnadene bli større. Da må håndverkerne installere nye tekniske kanaler og montere et nytt røropplegg.


Om du får vaskerommet installert i et rom vegg-i-vegg med et bad eller kjøkken, kan det senke prisen litt. Da er det enklere å koble seg på det eksisterende røropplegget i rommet ved siden av.


Undersøk om vaskerommet må ha byggetillatelse

Et prosjekt av denne størrelsen kan noen ganger bety at du må ha byggetillatelse. Da må du sende en søknad til kommunen, for å få tillatelse til å gjennomføre renoveringen eller byggingen.


Dette gjør at prosjektet vil ta lengre tid på grunn av saksbehandling. Da må du også ta med i beregningen at gebyret for saksbehandlingen må inkluderes i utgiftene til prosjektet.


Materialer, inventar og innredning

Hvilke materialer, inventar og innredning du velger vil i stor grad påvirke prisen på helheten av prosjektet ditt. Kostnadene for ulike typer innredning og hvitevarer varierer i stor grad, og ulike leverandører vil også tilby forskjellige priser.

Materialene du velger på gulv og vegger har også mye å si for totalkostnaden. Vinyl, laminat, mikrosement eller fliser er materialer som varierer mye pris. Flislegging av hele eller deler av vaskerommet vil for eksempel kunne trekke prisen betraktelig opp, siden dette er et dyrere alternativ.


Materialet på benkeplaten på arbeidsbenken varierer også i pris, fra rimeligere varianter i laminat til mer eksklusive benkeplater i stein. Tenk nøye gjennom hvilke materialer som passer for deg og lommeboken før du tar et valg!


Tekniske installasjoner

Den største utgiftsposten ved å pusse opp et vaskerom er å bytte ut eller legge nye tekniske installasjoner. Dette innebærer nytt røropplegg, elektrisk anlegg, ventilasjon og membran.


Dersom du pusser opp et eksisterende vaskerom eller våtrom og det god standard på rommet, kan du spare utgifter ved å beholde de tekniske installasjonene som allerede er der. Snakk med fagfolk om rommet behøver utskiftning av rør, elektriske installasjoner, inventar eller andre komponenter.


En totalentreprenør, rørlegger eller elektriker vil kunne ta en faglig vurdering av tilstanden på vaskerommet ditt, og gi deg råd om hva du bør gjøre når du begynner med renoveringen eller byggingen.


En fagperson vil blant annet ta stilling til om rommet allerede er forskriftsmessig bygget, når det sist ble renovert og den antatte levetiden på de ulike delene av rommet.“Usynlige” kostnader på et vaskerom


  • De største kostnadene ved et bygge- eller renoveringsprosjekt er som regel de usynlige. Disse vil koste deg mye her og nå, men kan utgjøre den største forskjellen når det gjelder levetid og kvaliteten på rommet.
  • Disse utgiftene er som regel tekniske anlegg, elektrisitet, vanntilførsel, membran, sluk og avløp.
  • Snakk alltid med entreprenør eller håndverker om hva de anbefaler for slike installasjoner, og sammenlign både rådene og tilbudene de gir på installasjonene og materialene.


Dette koster et vaskerom

Både bygging, renovering og oppussing av et vaskerom vil innebære bruk av forskjellige materialer og ulike typer arbeid fra fagfolk. Vi har samlet en estimert prisoversikt over de forskjellige delene av et slikt prosjekt, med omtrentlige priser fra våre tidligere utførte jobber. Estimatene som er oppgitt nedenfor er medregnet materialer.


Avfall: Riving og fjerning

Ved bygging eller totalrenovering må du ta stilling til at det vil bli kostnader for selve rivingen og avfallshåndteringen. For et våtrom på omtrent 5 kvadratmeter kan du regne med at dette vil koste rundt 18 000 kr.


Mengden avfall og størrelsen på rommet vil presse prisen opp eller ned. Det vil også bli ekstra kostnader ved leie av container, og for selve hentingen eller fjerningen av avfallet når det skal kjøres bort.


Klargjøring og utbedring av planløsning

En tømrer må klargjøre vaskerommet for videre arbeid ved å rette opp gulv og vegger, og eventuelt forandre planløsningen der det er behov for det. Dette arbeidet vil koste omtrent 20 000 kr.


Elektriske installasjoner

Et nytt elektrisk anlegg på vaskerommet skal alltid utføres av en elektriker, og har en totalkostnad på omtrent 20 000–30 000 kr. Det innebærer blant annet installasjon av varmekabler, og lys- og strømpunkter.


Rørlegger

Rørleggerarbeidet er det mest kostbare ved å pusse opp et vaskerom, og vil kunne ende opp med å koste omtrent 30 000–40 000 kr. Hvis vaskerommet må ha nytt røropplegg eller du må flytte et eksisterende rørsystem, kan du ta utgangspunkt i at det vil koste rundt 2000 kr per meter flyttet. Rørleggeren må også sørge for at sluk er sikret og at det er trygg vanntilførsel.


Membran

Membran må legges for å sikre gulv, vegger og tak på vaskerommet mot fukt og vann. Totalkostnaden vil komme på cirka 15 000–20 000 kr. Membran må alltid legges av en fagperson, slik at det ikke oppstår feil og svakheter. Om dette skjer, kan det i verste fall ende opp med å bli vannlekkasje og fuktskader.


Overflatebehandling: Fliser, maling eller sparkling

Det finnes ulike alternativer for overflater som vegger, tak og gulv når du skal bygge eller renovere et våtrom. Tak og vegger kan behandles med våtromsmaling, noe som vil kunne koste omtrent 1000–1200 kr per kvadratmeter.


Flislegging er et litt dyrere alternativ, og må alltid gjøres på overflater som er riktig behandlet på forhånd. Flislegging vil koste omtrent 1000–2000 kr per kvadratmeter, avhengig av hvilken type flis du velger og rommets utforming.


Montering av innredning

Totalkostnaden for selve monteringen av vaskeromsinnredningen inkludert benkeplate vil komme på omtrent 25 000 kr.


Totalkostnaden av et vaskerom

Oppsummert vil totalkostnaden av arbeidet med å bygge eller renovere et vaskerom ligge på omtrent 170 000 kr. I tillegg må du beregne at det vil koste for innredning, hvitevarer, armatur, fliser eller andre nødvendige ting.


En rimelig pakkeløsning kan koste deg 30 000 til 40 000 kr, men husk på at dyre ekstraløsninger kan øke prisen i hvert fall opp til 100 000 eller 200 000 kr siden det er snakk om et våtrom. Derfor er det viktig å huske på at det er du som forbruker som i stor grad styrer sluttkostnaden!Hvit vaskemaskin på med to grønne planter foran en ferskenfarget vegg

Du styrer i stor grad selv hva totalkostnaden på vaskerommet blir, avhengig av hvilke løsninger og materialer du velger.


Hvordan redusere kostnadene av et vaskerom

En totalrenovering eller bygging av et nytt vaskerom innebærer at du må involvere fagfolk som kan gjøre jobben i henhold til gjeldende krav. Det finnes likevel mange lure grep du kan ta for å redusere utgiftene underveis i prosjektet:


Oversiktlig planlegging

Med et godt forberedelsesarbeid og nøye planlegging før prosjektstart, vil du kunne spare mye tid og utgifter. Stiller du godt forberedt på befaring og følger opp dialogen med håndverkerne, har du et bedre grunnlag for resten av utførelsen av prosjektet.


Rimelige tilbud på materialer og inventar

Det er stor variasjon på prisene for inventar og materialer. Det er mulig å lete etter gode tilbud fra ulike leverandører, og kjøpe noe som både er rimelig og av god kvalitet. Husk på at entreprenør eller håndverker ofte vil være involvert eller ha meninger om hva slags komponenter som passer ditt prosjekt.


Ofte er det lurt å snakke med den utførende bedriften om hvilke rabattavtaler de har for innkjøp av innredning eller materialer, slik at du sparer penger. De har ofte samarbeidsbedrifter eller leverandører som leverer rimeligere løsninger etter avtaler.


En vaskeromsinnredning vil kunne koste alt fra 10 000 kr til 100 000 kr. Prisen vil avhenge av design, kvalitet og leverandør. Sjekk gjerne flere alternativer før du bestemmer deg!


Effektiv prosjektledelse

Den dyreste utgiften i et bygge- eller oppussingsprosjekt er når en fagspesialist må vente på at noen andre skal ferdigstille arbeidet sitt før de selv kan sette i gang. Dette forårsaker dødtid som fortsatt vil bli fakturert.


God prosjektledelse er derfor viktig for en vellykket gjennomføring uten ubehagelige økonomiske overraskelser.


God kvalitet sparer deg penger på sikt

En totalrenovering er bestandig kostbart, og det samme gjelder om du skal bygge noe fra grunnen av. Et helt nytt vaskerom vil alltid innebære kostnader, uansett om du renoverer et eksisterende vaskerom eller skal bygge et nytt, og må legge nye rør og tekniske installasjoner.


På grunn av utgiftene er det vanlig å tenke at det er lurt å spare der det er mulig. Det er likevel viktig å huske på at det å velge materialer, inventar og hvitevarer av god kvalitet lønner seg på sikt. Da minimerer du risikoen for hyppig vedlikehold, skader og reparasjoner over tid.


Snakk gjerne med fagfolk om innkjøpene og valgene du tar når det gjelder innredningen og materialene til det nye vaskerommet ditt. De kan ofte gi gode råd både når det gjelder funksjon, levetid og design.


Det er også verdt å merke seg at om du kjøper inn materialer eller innredning helt på egenhånd uten å involvere entreprenør eller håndverker, kan det hende den utførende bedriften din nekter å installere komponentene eller inventaret du har skaffet. Dette er fordi de må være sikre på at det de monterer og jobben de utfører er av skikkelig kvalitet, siden de står ansvarlige for det som gjøres.


Sammenlign alltid flere tilbud

Du kan spare store summer ved å velge riktig entreprenør. Det er derfor viktig at du innhenter flere tilbud på jobben som skal gjøres, og at du sammenligner dem.


Om noe er uklart i tilbudet, kan du be bedriften om å spesifisere og redegjøre for de ulike utgiftene – dette er viktig for at du skal kunne sammenligne de ulike jobbtilbudene skikkelig. Det er også nødvendig med gode tilbud for at du skal kunne sette opp et budsjett som matcher det som skal utføres.


Lag et realistisk og detaljert budsjett

Den siste viktige tingen du kan gjøre for at kostnadene skal bli så lave som mulig, er å legge tid og energi i å utarbeide et godt budsjett. Med en tydelig oversikt over hva alt blir å koste, er det enklere å ta valg både i forkant av og underveis i prosjektet.


Uforutsette kostnader blir ikke like farlige om du vet hvor mye du har i buffer, og det er enklere å ta realistiske valg når det gjelder innredning og materialer nå du vet hvor mye de obligatoriske utgiftene vil koste deg.


Lønner det seg å bygge et nytt vaskerom?

Å pusse opp et vaskerom kan være en betydelig investering. Selv om det ikke er en garanti for at pengene du har lagt i oppussingsprosjektet vil resultere i en verdiøkning av boligen, vil den likevel heve standarden og totalinntrykket – og dermed bidra positivt ved et eventuelt boligsalg. Om du pusser opp vaskerommet for deg selv eller for hele familien må du heller ikke glemme at det er en investering i bedre livskvalitet.Publisert 02. okt. 2023, 13:21

Oppdatert 04. juli 2024, 08:50