Jobb-id: 1740645, Registrert: 30.08.2017

Reparasjon av stein og betongkai i Storingavika

5174 Mathopen

Kaien som er per i dag har ikke tilkomst med bil eller tungt kjøretøy fra vei, og man bør har lekter eller lignende for å utføre skikkelig reparasjonsarbeid slik jeg ser det. Det er ellers parkering for store kjøretøy med kort vei ned til kaianlegg. Vi er flere enheter i store deler av Storingvika ved Vatlestaumen som ønsker reparasjonsarbeid ved kaianlegg. Pga den sterke strømmen og hardt vær om vinteren, har grunnen under kaifundamenteringen sakte med sikkert blitt skylt ut, og man merker at det er sig i deler av kai. Andre separate kaier for noen av eierene har fått skylt ut store deler av grunnen under. Arbeidet som her ønskes utført består i grove trekk av å forsterk grunn og fundamentering av kai, og noen steder støpe jevn kaiplatting der det er behov. Det kan også være behov og aktuelt å forskale og støpe/forsterke kaisiden langs etter, 10-15 meter lang langsgående kai. En grundig befaring sammen med grunneierene/kailaget er nok nødvendig. Befaring og videre planlegging ønskes igangsatt tidligst 19/9-17, eller fra 12/10-17.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Brygge
  • Mur og betong

  • Snekker / Bygningshåndverkere

    • - Brygge

Vedlegg

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb