Jobb-id: 2467581, Registrert: 23.01.2020

Tilbygg og renovering av 2 rekkehus

0281 Oslo

To enderekkehus som planlegger utbygging, og i den forbindelse ønsker å innhente tilbud på en totalentreprise. Boligene er per dags dato over tre etasjer, inkludert kjeller.

Vedlagt følger tegninger av nåværende planløsning og hva som ønskelig. Tegningene tilsier at vi trenger dispensasjon fra utnyttelsesgrad for B. Vi vil også behøve dispensasjon for avstand fra offentlig vei. Det er avholdt forhåndskonferanse med Oslo Kommune, se referat vedlagt.

Vi vil behøve godkjenning fra Fornebubanen i henhold til jernbanelovens bestemmelser. Dette synes å være uproblematisk basert på de foreliggende planene, se vedlagt brev fra planleder for Fornebubanen.

Vi ønsker å dele på de kostnadene som er felles for A og B slik som eksempelvis søknad, (ytterligere) tegninger, graving etc., og ønsker derfor av dette hensyntas og presiseres å i tilbudet.

Bygg A:
Denne enheten skal i utgangspunktet strippes helt ned til stenderverket og bygges opp på nytt sammen med ny enhet. Dette inkluderer blant annet to bad (utvidelse av det ene) og anleggelse av et vaskerom på tidligere kjøkken. Det skal i tillegg graves ut eksisterende kjeller slik at det blir samme høyde som nytt tilbygg. Vi ønsker også å skifte kledning og vinduer.

A plikter også å anlegge adkomstvei for B. Dette ønsker vi også medberegnet i tilbudet.

Bygg B:
Denne enheten skal i utgangpunktet utvide eksisterende byggingsmasse ihht tegninger. Det vil si utvide kjeller, første og andre etasje. I tillegg ser man for seg å anlegge en takterrasse over det nye tilbygget. Det er også behov for å skifte kledning på den siden av boligen som vender ut mot fellesarealet (sydsiden) og foreta utbedringer om nødvendig. Det kan også være av interesse å utbedre eksisterende bad i kjelleretasjen (inkludert installasjon av toalett) og ber om dette som en opsjon i tilbudet.

Vi ønsker en totalentreprise som blant annet inkluderer:
- Søknad til Oslo kommune, inkludert dispensasjonssøknad
- Estimert pristilbud på det totale prosjektet, hvor det skilles ut felleskostnader, kostnader til A og kostnader til B

Vi ber om en tilbakemelding om dette er et prosjekt dere kunne være interessert i. Vi ønsker en snarlig oppstart, særlig med tanke på søknadsprosessen. Ytterligere dokumentasjon/informasjon kan oversendes ved forespørsel.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb