Jobb-id: 3095173, Registrert: 2.10.2021

Doffin - 1000716 - Griniveien VA

1304 Sandvika

Prosjektet «Griniveien VA» skal etablere nytt VA-anlegg frem til planlagte omsorgsboliger ved Griniveien 415. Det skal etableres vannledning og spillvannsledning med tilhørende kummer, samt pumpeledning for spillvann inkl. pumpestasjon. Det skal tilrettelegges slik at omsorgsboliger enkelt kan tilknyttes nytt ledningsanlegg.
Anlegget som etableres skal legges fra Griniveien 415 og tilknyttes eksisterende VA-anlegg ved Hoslegata sør-øst for anleggsområdet. For kryssing av fylkesvei 168 skal det benyttes styrt boring, også for fremføring av vannledning ved Hoslegata skal det benyttes styrt boring.
Videre blir det opsjon på tilknytning av private spill- og vannledninger som gjelder omsorgsboliger til nytt VA-anlegg.
Parallelt med VA-prosjektet vil det være arbeider knyttet til plassering og etablering av omsorgsboliger. Dette foregår i egen entreprise styrt av Bærum kommune Eiendom. Dette medfører noe koordinering mellom prosjektene for å fastsette plassering for hvor stikkledninger til/fra omsorgsboliger skal etableres.

Jobbtyper

  • Anleggsgartner og grunnarbeid

    • - Vann og avløp
  • Maskinentreprenører

    • - Vann og avløp
  • Rørleggertjenester

    • - Vann og avløp

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb