Jobb-id: 1559611, Registrert: 7.02.2017

Opparbeidelse av uteområde

3029 Drammen

Ønsker å få opparbeidet uteområde på tomten, arbeide omfatter følgende:

Fornyelse av trapp 1
Mål på eksiterende trapp: Bredde 1,4m, total høyde 2,5m, lengde ca 6,2m
Trappen er laget av trappestein med mål 10cm x 20cm x 30cm. Trappesteinene har sklidd litt fra hverandre slik at ugress har blitt dominerende. Det skal lages ny trapp med enten skifer- eller granittheller der hver helle fyller hele trinnet. Dagens trapp har flere hvilerepos, dette samt opptrinn og inntrinn kan tilpasses, men det er viktig at trappen blir god å gå i. Bredden på trinnene reduseres til 0,9m. Ved siden av trappen skal det være jevn helling slik at man kommer frem med barnevogn, trillebår etc, bredden her også skal være 0,9m. Her skal det brukes samme materiel som i trappen. Mellom trappen og hellingen skal det være et enkelt rekkverk.

Fornyelse av trapp 2
Vi har i dag en trapp laget av belegningsstein. Steinen er dårlig festet og beveger seg når man går, opptrinn og inntrinn er ikke konsekvent. Trappen er ikke god å gå i. Trapp tilpasses slik at opptrinn og inntrinn blir normalt slik at trappen blir bedre å gå i. I stedet for belegningsstein er det ønskelig at trappesteinen fra trapp 1 flyttes til denne trappen. Steinene må anordnes slik at de ikke beveger seg når man går i trappen.

Gangparti
Fra trapp 1 bort til huset skal det legges granitt- eller skiferheller på areal som utgjør ca 25m². Det skal legges slik at ugress og maur hindres å komme til i fugene. Dagens underlag er grus.

Betongheller
Under hverandre skal det legges enkle betongheller ca 50x50cm på et areal som utgjør ca 50m². Det skal Det skal legges slik at ugress og maur hindres å komme til i fugene. Dagens underlag er grus/sand.

Vintergrønne planter
Ved siden av trapp 1 skal anlegges vintergrønne planter over et areal på ca 25m². Dette arealet skal avgrenses med kantstein i granitt.

Det bes om pris på hvert enkelt segment beskrevet ovenfor samt en samlet pris.
Det bes også om pris på både granitt- og skiferheller. Valget av materialet gjøres når pris for hvert alternativ foreligger.

Om ønskelig kan det avtales befaring før det gis pris..
Tid for utførelse april-mai.

Jobbtyper

  • Anleggsgartner og grunnarbeid

    • - Hagearbeid

Vedlegg

Jobben ble utført av:

ANLEGGSGARTNER BJØRN T BJERKNES AS

Oppstart av arbeid ble betydelig forsinket gjentatte ganger. Vi ønsket utførelse i perioden april-mai, men utførelsen ble ikke før i september. Anleggsgartner varslet at arbeidene til stadighet ble utsatt få dager i forkant. Selve utførelsen på arbeidet er meget bra. De var flinke til å finne gode løsninger samt gjøre overgangene mellom opparbeidet og uberørte arealer smidige. Det var god dialog underveis, Arbeidet ble utført til avtalt pris.
Evaluering:
Marius, Drammen 3 måneder siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb