ADVOKAT INGER MUNTHE GISLEBERG

4.9 (7 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Vennolumsvegen 30, 2750 Gran

ADVOKAT INGER MUNTHE GISLEBERG

Jeg har mangeårig erfaring som advokat over et bredt saksfelt, og har også drevet annen næringsvirksomhet en rekke år.

Advokatvirksomheten dreier seg om sivile saker av ulike slag;

Saker vedr. fast eiendom utgjør en viktig del av dette. Det gjelder bl.a. overdragelser, servitutter, sameier, hevd, almenningsrett og odel.

Forvaltningsrett er også et viktig saksfelt for meg. Kommunal og statlig virksomhet er viktig for alle, og rettsspørsmål i den sammenheng er sentrale arbeidsområder i min virksomhet. Det gjelder jurdiske spørsmål vedr. fast eiendom som plan- og bygningsrett, men også f.eks. skole- og helsejuss.

Foruten plan- og bygningsretten er jeg og engasjert i andre sider av miljøretten.

Jeg arbeider også mye med arv, skifte, testamenter, fremtidsfullmakter og ektepakter.

Ellers omfatter arbeidet særlig husleierett, arbeidsrett og rettsspørsmål vedr. håndverkertjenester og andre typer forbrukerjuss.

Evalueringer

Kvalifikasjoner

  • Vennolumsvegen 30, 2750 Gran

Kontakt bedriften