Siste evalueringer (2)

Byggkontrollør

Kan bare stille meg bak det Thomas Christiansen har skrevet 28. Jan. Vi skulle bygge ut og borettslaget krevde at vi hadde en takstmann og godkjenne byggeprossessen underveis. Han pratet og forklarte bra på telefonen. Allerede første dagen dukket han ikke opp. Det var i starten av korona situasjonen og vi forsto derfor dette. Dette kom til å bli et gjentagende problem. Dukket aldri opp til avtalt tid. Etterhvert kunne vi ikke stole på ham og måtte velge en annen takstmann. Vi fikk aldri rapport fra de gangene han har vært der. Sier har sendt og ligger i søppelpost men det gjør det ikke. Purret flere ganger. Pengene som vi betalte må vi se som tapt.

Odd-martin Helgestad, 20. feb. 2020

Brannteknisk vurdering

Vi inngikk avtale med Viken Takst og Byggrådgivning AS om utarbeidelse av en brannteknisk vurdering av en bygård til Brann og Redningsetaten. Ved befaring ble vi lovet rapport ila kort tid. Vi purret opp en måned senere da rapport ikke var mottatt, og fikk beskjed om at denne hadde vært sendt. Daglig leder skulle sjekke opp nærmere. Hørte fremdeles ikke noe, og purret opp igjen, med samme beskjed. Totalt skjedde dette tre ganger. Siden har daglig leder verken svart på anrop eller tekstmeldinger. Dette har ført til at vi ikke har overholdt frist for innlevering av rapport, og risikerer nå dagsmulkt. Viken Takst og Byggrådgivning AS fremstår som en særdeles useriøst firma, som vi anbefaler ikke å bruke.

Thomas Christiansen, 28. jan. 2020

Kart

Kart