NORDENS GRUPPEN AS

4.1 (31 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • ANSATTE
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Økernveien 148, 0579 Oslo

NORDENS GRUPPEN AS

Nordens gruppen AS innehar et betydelig antall referanser i.f.m maler og byggtapetserarbeider.Nordens gruppen AS har de nødvendige kvalifikasjoner innen mur / flisarbeider, maler og byggtapetserarbeider og mindre snekker / tømmrerearbeider.?Nordens gruppen AS har ubegrenset kapasitet og betrakter sin kvalitets og serviceinnstilling som en av sine styrker / egenskaper.Nordens gruppen AS sine garantier er i.h.t Norsk Standard.Nordens gruppen AS ordinære leveringstid er 3 dager, men ved akutt behov for bistand kan det settes til 24 timer.Nordens gruppen AS har med få unntak ubegrenset tilgang på materialer uten fordyrende mellomledd.Nordens gruppen AS er medlem av Grønt punkt og er svært bevist på sin miljøprofil.

Evalueringer

Ansatte

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften