Siste evalueringer (2)

Isolere og utvide gang ca 8 m2 til 10 m2

Frits Saksen krevde forskuddsbetalt 65% av det totale beløpet på anbudet men gjennomførte kun en liten del ( ca 15%) og deretter uteble uten varsel. Etter gjentatte anmodninger om å gjøre jobben ferdig, ga ham beskjed at han var villig til det men viste seg aldri på byggeplassen igjen. Han rev veggene i alle rom og gjorde huset ubeboelig samt kontaktet elektrikere og rørleggeren unødvendig for å stenge strøm og vann. Eneste arbeidet han hadde startet, var utlekting av diverse vegger og tak. Dette arbeidet var ufagmessig gjort og krevde ekstra arbeid for å utbedre. Frits Saksen er fratatt muligheten å forsette jobben da andre snekkere har overatt jobben for å gjøre huset beboerlig igjen.

Raili, Malm, 1. juli 2021

Skifte 22 stk vinduer i et fjøs

Saksen Bygg&betong AS var ikke på befaring. Håndverkeren meldte fra første dag om at jobben nok medførte mer arbeid enn beregnet, og ville da føre timer for dette. Dette ble ikke godtatt, da det var avtalt totalpris for jobben. Avtalen ble da terminert umiddelbart.

Erlend, Stadsbygd, 14. mars 2021

Kart