STORM SIKKERHET AS

  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Bruveien 6, 3055 Krokstadelva

STORM SIKKERHET AS

Storm Sikkerhet AS ble etablert i 2004, og har i dag 40 ansatte med spisskompetanse innen tapsforebyggende tiltak. Vi leverer kurs, vektertjenester og tekniske tjenester innen sikkerhet.Storm Sikkerhet er landsdekkende og har i dag primært kunder innen varehandelen, fra?store landsdekkende kjeder til?enkeltstående kunder.?


Tekniske tjenester
Itv løsninger, brannslukkere, års-kontroller, varesikringsporter, elektroniske nøkkellåser mm.

PRODUKTER


KAMERA-OVERVÅKNING OG VARESIKRING
Vi leverer ITV-anlegg tilpasset bedriftens behov,
med mulighet for tilkobling til flere enheter.
Våre systemer er enkle og, brukervennlige med
avanserte funksjoner.

FØRSTEHJELPSUTSTYR
Det er viktig å ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig,
være seg fra små skader som krever bare
plaster til større skader. Vi leverer førstehjelpstavler,
øyeskyll, korrekt merking m.m.KONTROLL AV BRANNSLUKKERE OG SLANGER
Våre kontrollører sørger for at deres slukkere og
slanger blir kontrollert årlig iht. regelverket. De
sjekker korrekt merking, og tilstrekkelig tilgang til
slukkemidler. Vi forhandler slukkemidler og utstyr.HJERTESTARTER
Har du behov for hjertestarter? Kontakt oss.

KURS


RANSKURS MED PRAKTISK RANSØVELSE
Raneren og dens modus, aggresjonsdempende
adferd, åstedsdisiplin, sporsikring, etter-vern,
og- forebyggende arbeid, samt opptreden før,
under og etter at et ran er begått.

BRANNKURS MED PRAKTISK SLOKKEØVELSE
Innføring i brannteori, forebyggende tiltak og bruk
av slokkemiddel. Opptreden ved evakuering,
samt øvrig opptreden i forbindelse med brann.

SVINN- OG KONFLIKTTAKLINGSKURS
Eksternt og internt svinn, forebyggende tiltak,
«eksempelets makt», håndtering av kundetyveri,
og opptreden ved konflikter som berører dette,
herunder aggresjonsdempende adferd.HMS KURS
VERNEOMBUDSKURS
FØRSTEHJELPSKURS (med hjertestarter)? Vektertjenester
? Etterforskning og utredning
? Tekniske tjenester
? Sikkerhetsledelse
Vi er nye på Mittanbud og venter på vår første evaluering fra fornøyde kunder. Spør oss om referanser fra tidligere prosjekter som er relevante for deg.

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften