TRONDHEIM TILKOMSTTEKNIKK AS

4.7 (29 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • ANSATTE
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Amtmannssvingen 5 A, 7056 Ranheim
  • Åpner i morgen kl. 08

Trondheim Tilkomstteknikk.As

Vi er en bedrift som innehar spesialkompetanse på arbeid i høyden. Ved hjelp av taumetoder kan vi gjøre kompliserte og kostbare jobber til en enkel og hurtig operasjon.


EKSEMPEL -->
Takvask og
vedlikehold.
Fasadevask.
Takrenner.
Montering og levering av
snøfangere og brannstiger.
Fjerning av snø og istapper.
Inspekjon.
Maling.


I tilfeller der lift eller leie av stillas er ugunstig eller for kostbart, der kommer vi inn og gjør hele opperasjonen til en enkel oppgave.

Evalueringer

Ansatte

Kvalifikasjoner

  • Åpner i morgen kl. 08

Kontakt bedriften