DELTA VVS AS

4.4 (29 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

DELTA VVS AS

 Delta VVS AS er er pr. i dag basert på èn rørlegger. Firmaet innehar kompetanse til tiltak i [tiltaksklasse 2](http://www.be.no/FMPro?-DB=Foretak&-Lay=Detail_2003&-Format=/foretak/detail.html&Regnr=995542277&-find).

[Kristian Bjørnevik](http://mreg.nhosp.no/scripts/cgiip.wsc/web/resultatliste.htm?SearchFag=Alle+fag&SearchFirma=kristian+bj%F8rnevik&SearchFylke=Hele+landet&SisteNavn) innehar mesterpapirer, og benytter disse i sammenheng med selskapet.

På tross av firmaets unge alder, støtter Delta VVS seg på erfaring fra tidligere jobber foretatt ved Kristian Bjørnevik i stillinger i andre firmaer. Delta VVS er medlem i rørkjøp, som er en støttende kjede for rørleggere.

Kontakt oss for å bli bedre kjent med Delta VVS AS

Evalueringer

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften