JÆRCONSULT AS

  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

JÆRCONSULT AS

Jærconsult er et lite men ambisiøst firma med rådgivende ingeniører. Jærconsult ble etablert i 2006 og eies av ansatte. Vi kan bistå med vår fagkompetanse gjennom hele prosessen helt fra utbygging planlegges med regulering og videre til detalj-regulering for vei, vann og avløp og helt til ferdig bygg med bygge- og prosjektledelse.

Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse som følger våre kunder med personlig engasjement.

Vi tilbyr utarbeidelse av:

AREALPLANLEGGING
- Reguleringsplaner
- Detaljplaner
- Tilhørende planbeskrivelse
- Tilhørende bestemmelser
- Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
- Konsekvensutredning (KU)
- 3D- visualisering

KOMMUNALTEKNISK
- Overvannshåntering
- Vann og avløpteknikk
- Veiplanlegging
- Prosjektering av fjernvarme/ fjernkjøling
- Utomhusplaner
- Lekeplass og friområder

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE
- Bygg
- Byggherreombud
- Byggherretjenester
- Prosjektøkonomi

SAMFERDSEL
- Veg
- Gang- og sykkelveg
- Kollektiv
- Grøntanlegg
- 3D-visualisering

For mer informasjon sjekk ut vår nettside:
www.jarconsult.no

Eller ta kontakt med oss direkte:
97724358/sigrunn@jarconsult.no
Vi er nye på Mittanbud og venter på vår første evaluering fra fornøyde kunder. Spør oss om referanser fra tidligere prosjekter som er relevante for deg.

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften