PROGRADE AS

5.0 (1 evaluering)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • ANSATTE
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

PROGRADE AS

Foretaket kan bistå med IT-Support, drift, anskaffelser, strategi, utvikling, sikkerhet og revisjonIT Drift og Support
Jeg har lang erfaring med drift av større IT-miljøer basert på Microsoft og VMWare infrastruktur. Spesialist på HPE og Cisco nettverk, HPE og Dell server og HPE lagringssystemer. Kan levere support til ditt selskap time for time, eller med en fast supportavtale.


Web
Leverer publiseringsløsninger basert på WordPress, og web-applikasjoner basert på ASP.NET


Strategi
For at IT skal understøtte utviklingen i selskaper med ambisjoner om vekst må strategien være på plass. Jeg kan bistå selskapet med utvikling av et rammeverk av strategier og policyer for å sikre at IT ikke blir en bremsekloss for utviklingen av selskapet.


GDPR
Manglende kompetanse og bevissthet rundt GDPR kan påføre bedriften enorme kostnader. Jeg kan bistå bedriften med å vurdere samsvar med GDPR, samt foreslå tiltak for å rette eventuelle avvik


Anskaffelser
Ved større IT-anskaffelser vil tradisjonelle leverandører fungere både som utstyrsleverandør og løsningsarkitekt. Dette kan gjøre det vanskelig å vite om leverandøren har foreslått en løsning utfra hva som er mest hensiktsmessig for kunden, eller utfra hva leverandøren har mest lyst til å selge. Som uavhengig konsulent kan jeg bistå selskapet med valg av rett løsning og forhandlinger med leverandørene, for å eliminere risikoen for at man kjøper noe som egentlig ikke er egnet, eller som er unødvendig dyrt


Revisjon 
Mange små og mellomstore selskaper har satt all IT ut til eksterne leverandører, med mer eller mindre gode resultater. Med lite in-house kompetanse kan det være vanskelig å avgjøre om kostnadsnivået og tjenestene man kjøper er riktig tilpasset det reelle behovet. Jeg kan bistå med å analysere hele IT-leveransen og finne tiltak til forbedringer for å øke kvaliteten eller redusere kostnaden.


Sikkerhet
Manglende bevissthet rundt informasjonssikkerhet kan koste bedriften store beløp, i form av tapt produksjonstid, bøter fra myndigheter eller tap til konkurrenter. Informasjonssikkerhet er et veldig omfattende tema, og trusselbildet endrer seg hele tiden. Jeg kan bistå med å vurdere selskapets tiltak for informasjonssikring opp mot trusselbildet, og gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyse for selskapets IT-miljø.

Evalueringer

Ansatte

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften