Aleris kompetanse AS

  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Industriveien 2, 1337 Sandvika

Aleris kompetanse AS

Lyst til å være med på tidenes inkluderingsdugnad Pøbelprosjektet ble stiftet for å gi mennesker en ny sjanse med å komme ut i arbeid. Vi har i den anledning startet "Pøbel Drift" som kommer ut å hjelper med vedlikehold, oppuVI SKAPER ET BEDRE SAMFUNN MED PØBLER PÅ VEI TIL JOBB!

Våre VERDIER. Pøbelprosjektet arbeider ut fra et positivt menneskesyn. Det betyr at vi legger til grunn at alle mennesker har lik verdi. Vi vil fremme deres muligheter til å realisere seg selv og sine ønsker om en jobb som gjør at de kan klare seg selv. Verdiene til Pøbelprosjektet er:

- SKAPERKRAFT:

Skaperkraft skal gi livsglede og bekreftelse. Målet er å vekke pøblenes skaperkraft som kan brukes til å få og til å stå i skole og i jobb.

- VALG:

Pøbelprosjektet vil få pøblene til å se hvilke rike muligheter det er av valg, og hvilke konsekvenser valgene kan få.

- VERDIGHET:

Pøblene skal oppleve at de møtes med verdighet på pøbelprosjektet. Uansett hvor de står i livet.

- STOLTHET:

Pøbelprosjektet skal gi pøblene fruktbare opplevelser og positive erfaringer som blir byggesteiner for stoltheten. Stoltheten av å få til det de vil.

- LIVSKOMPETANSE:

Livskompetanse skal utvikle pøblenes evne til å se seg selv i en større sammenheng. Til å verdsette sine egne særegenheter og livets mangfoldighet.
Vi er nye på Mittanbud og venter på vår første evaluering fra fornøyde kunder. Spør oss om referanser fra tidligere prosjekter som er relevante for deg.

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften