JussNett DA

5.0 (1 evaluering)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • ANSATTE
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

JussNett DA

For Folk Flest. Vårt ønske er å kunne tilby juridisk bistand til en pris som er akseptabel. Normal pris for privatkunder er 800 .- pr effektiv time. Pris for bedrift er 1000 .- pr timeDet er et mål for oss at de konflikter/problemer som oppstår skal løses utenomrettslig og på et tidlig tidspunkt til en pris som folk flest har råd til.

Virksomheten drives fra våre kontorer i Bergen og Brønnøysund.

Aktiviteten baserer seg i det vesentlige på skriftlig og telefonisk kontakt. Dette medfører at vi kan ta klienter fra hele Norge.

JussNett kan motta henvendelser innen alle rettsområder, men vi har følgende våre spesialområder:
vergeoppdrag?
arbeidsrett?
barnerett
sosialrett og helse-, inkludert psykisk helsevern og pasientrettigheter

Andre fokusområder er:
familierett
arverett
avtaler?
konfliktløsning og?
bedriftsetablering.


Vi er godkjente rettshjelpere av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Vi kan derfor gi bistand som prosessfullmektig i retten i medhold av lov eller etter godkjennelse fra retten i den enkelte sak.?


Hvordan be om bistand fra JussNett?


Første henvendelse skal være skriftlig og inneholde en beskrivelse av problemstillingen. Etter at vi har mottatt din henvendelse skriftlig, vil du få en tilbakemelding på hva JussNett kan hjelpe deg med.? Du velger på bakgrunn av denne tilbakemeldingen om du ønsker videre bistand.


Første henvendelse kan skje i kontaktskjemaet under fanen ["KONTAKT"]

Evalueringer

Ansatte

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften