Jobb-id: 1529791, Registrert: 15.12.2016

Doffin - Innleie av byggeleder KL (kontaktledning)

0

Innleie av byggeleder KL i 100% stilling i 6 måneder. Oppstart 2. januar frem til 30. juni 2017.
Prosjektet Arna-Bergen omfatter ombygging/oppgradering av Arna stasjon, bygging av nye Ulriken tunnel, utbedring av eksisterende tunnelløp og utbygging av dobbelt spor mellom Bergen stasjon - Fløen. Strekningen utvides fra ett til to spor, for å øke sikkerheten og bedre kapasiteten for person- og godstrafikk.
Oversikt over entrepriser som er aktuelle for byggelederen:
UBF 32 (tverrfaglig jernbaneteknisk entreprise) – kontrakten er inngått, byggefasen.
UUT 15 (tverrfaglig jernbaneteknisk entreprise) – kontrakten er inngått, oppstart 02.01.17.
UBF 34 (Spor/KL) – anskaffelsesfasen.
Grensesnitt mot andre entrepriser:
UBF 33 (underbygning) – anskaffelsesfasen.
UBF 35 (Høyspent, Lavspent og Tele) – anskaffelsesfasen.
UUT 21 (Ulriken tunnel) – kontrakten er inngått, byggefasen.

Jobbtyper

Jobben mangler oppdragstyper.

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb