Jobb-id: 583952, Registrert: 7.05.2013

LEGGE NYTT PARKETTGULV ++ / MOUNTING NEW PARQUET ++

0580 Oslo

**FOR ENGLISH, SEE BELOW**
Vi søker etter flinke folk med referanser på legging av parkettgulv og evt rørlegging mht gulvvarme. Areal er cirka 85 kvm helgående gjennom stue, kjøkken, gang og to soverom. Prosjektet er 3.delt. Pris kan gis på enten (1) eller alt (1)+(2)+(3).

1: LEGGE GULV
-Riving og fjerne noen enkle lettvegger
-Rive og fjerne eksisterende sponplater
-Montere nye sponplater¨

2: LEGGE RØR
-Montere varmefordelingsplater og rør i gulv.
-Føre rør til endepunkt

3. LEGGE PARKETT
-Montere parkettgulv med skruer og lim (ikke flytende gulv!)

Parkett, gulvrør, slisset sponplater, vendeplater i spon og varmefordelingsplater er/blir innkjøpt. Det som evt kan inngå i tilbud er gulvpapp/fuktsperre og ekstra tilbehør. Parkettgulvet vil ikke være av billigtypen, og vil derfor kreve skruing og liming i henhold til valg av produsent, ikke flytende gulv.

Dersom pris oppgis på legging av gulvarmerør kreves kjennskap til rørlengder og leggesystem, iht produsentens retningslinjer. Rør som er tenkt å brukes er PE-RT 16mm (kilde: http://goo.gl/2hZLl) som senere kobles til Luft-vann-pumpe. Prosjektet igangsettes ikke FØR juni, og må samkjøres med ferdigstillelse av et påbygg først. Det er krav at oppstart skjer like etter/ved ferdigstillelse. Bilder av eksisterende gulv finner dere her: http://goo.gl/t4FMP - bildene nr.12-19 viser noen av gulvene det gjelder.



** ENGLISH (GOOGLE TRANSLATE) ********
We are looking for talented people with references on parquet flooring and laying of pipes regards to underfloor heating. Area is about 85 sq. consistently through lounge, kitchen, hallway and two bedrooms. The project is 3-legged. Price may be provided on either (1) or all parts (1) + (2) + (3).

1: MOUNT CHIPBOARD
-Demolition and remove some simple lightweight walls
-Demolish and remove existing chipboard
-Installing new chipboard ¨

2: MOUNT PIPES
-Installing heat distribution plates and pipes (for water) in the floor.
- Lead pipes to endpoint

3 MOUNTING WOOD FLOORING
-Mounting the parquet floor with screws and glue (not floating floor!)

Parquet, pipes, slotted chipboard, flip chipboards and heat distribution plates is / are purchased. What possibly could be included in the offer are floor board / vapor barrier and additional accessories. Parquet floor will not be the cheap kind and will therefore require screwing and gluing according to the instructions of the choice of the manufacturer, not floating floor.

If the price stated on laying pipes knowledge of mounting pipes and mounting system, according to the manufacturer's guidelines is required. Pipes that are going to be used is PE-RT 16mm (source: http://goo.gl/2hZLl) which later will be connected to air-water pump. The project will not start until June and must be coordinated with the completion of a separate refurbish project first. It is required that the job takes place just after that completion. Photos of the existing building can be found here: http://goo.gl/t4FMP - images nr.12-19 shows some of the floors in question.

Jobbtyper

  • Snekker / Bygningshåndverkere

    • - Tregulv
Jobben ble utført av:

NISTOR BYGG AS

Nistor (Adrian) is one of the best. Unlike others he puts pride in his work, and always does according to "norwegian" standars and more. Works like a machine, always with low stress level and most of all he is a really nice, warm guy with a warm heart. My only remark is that he started later than planned, but that is due to his popularity amongst his former customers who wants him back! Consider that a positive sign. Strongly recommended!
Evaluering:
Kenneth Froholdt 11 måneder siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb