Jobb-id: 1040358, Registrert: 31.07.2016

Legging av nytt avløp fra enebolig til kommunal samleledning

3117 Tønsberg

Enebolig oppført i 1958 (grunnflate ca 80 m2) har betongrør som avløp via septiktank til kommunalt avløp. Avløp mellom septiktank og kommunalt avløp er konstatert defekt. Dette er påvist av septiktømmer som oppdaget blokkert avløp ved spyling av ledningene. Det skal graves opp gammel betongledning og erstatte denne med ny plastledning fra grunnmur til kommunalt avløp. Ny avløpsledning skal tilknyttes bestående støpejernssoilrør ved grunnmur. Det forventes ikke behov for arbeider innenfor grunnmur. Avstand fra grunnmur til kommunal ledning er ca 13 m. Høyde fra kjellergulv til utendørs markoverflate er ca 90 cm. Det er i dag hage/plen i området som skal omfattes av graving. På tomtegrense er det en 2 m høy hekk som skal bevares mest mulig. Utførende entreprenør må derfor velge en gravemetode for å komme under hekken uten å skade denne. Det antas at det er fritt for fjell i aktuelt område. Det er ønskelig å gå utenom eksisterende septiktank, blokkere disse ledningene, tømme tanken og fylle denne med pukk. Ny ledning skal tilknyttes kommunalt avløp direkte. Utførende entreprenør skal besørge søknad til Tønsberg kommune om endring av avløpsforhold som beskrevet ovenfor. Det er også et separat avløp fra vaskerom i kjeller til avløpsledning utenfor septiktank. Dette avløpsrøret skal også fornyes. Nær septiktank finnes egen takvannstank med avløp til kommunal samleledning. Drenasje rundt grunnmur er også ført til takvannstanken. Det skal som opsjon i tillegg tilbys oppgraving langs grunnmur for halve huset, alternativt hele, med etablering av ny drenasje, legging av plast grunnmurspapp og ny drenerende masse (pukk) i et 30 cm skikt utenfor grunnmuren fra såle til jordoverflate. Ved evt behov for ny avløpsledning for takvann/drenasje skal denne beholdes som separat fra kloakkavløp (som i dag) som en forberedelse for en evt fremtidig separering av kommunalt avløp. Alt gravearbeid skal foregå med beltegående minigraver, dels for å minimere skader i bestående hage og dels for å sikre maskinens tilgang pga trær på eiendommen. Alle masser skal sorteres slik at matjord legges tilbake etter tilfylling. Utførende entreprenør må besørge nødvendig gravetillatelse og ivareta nødvendig kontakt med kommunale myndigheter i grensesnittet mot kommunalt anlegg og eiendom. Det er ønskelig at oppdraget utføres i perioden uke 34 - 37.
Befaring kan avtales 02.08. eller fra 19.08. eller senere. Tilbud ønskes gitt innen 22.08.

Jobbtyper

 • Anleggsgartner og grunnarbeid

  • - Utgraving/Planering
  • - Vann og avløp
 • Maskinentreprenører

  • - Drenering/Isolering
  • - Utgraving/Planering
  • - Vann og avløp
 • Rørleggertjenester

  • - Avløp
  • - Vann og avløp

Vedlegg

Jobben ble utført av:

ØSTLI MASKIN AS

Østli Maskin gjorde en meget tilfredsstillende jobb. God dialog både før og underveis. Hyggelige og imøtekommende folk med godt service- og leveransefokus. God faglig innsikt og effektiv gjennomføring med godt resultat. Ryddig håndtering av økonomiske rammer. Bruker gjerne virksomheten igjen, og kan trygt anbefale den til andre.
Evaluering:
Tryggve, Tønsberg 3 måneder siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb