Jobb-id: 1062357, Registrert: 24.08.2016

Brannsikring / Avstivning / Rottesikring / Drenering / Mindre pussarbeider / Takrenne / Oppgradering av EL-anlegg i kjeller - Helges

0553 Oslo

Brannsikring:
Brann og redningsetaten gjennomførte i oktober 2015 tilsyn med brannsikkerheten i Boligsameiet Helgesens gate. Det ble avdekket flere forhold som ikke tilfredsstiller gjeldene krav til sikkerhet og det ble utarbeidet en tilsynsrapport. (Vedlagt) På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en brannteknisk vurdering av Bygg og brannrådgiver Rune Ullerud der forslag til utbedringer blir listet opp. (Vedlagt)

Det bes om tilbud på utførelse av følgende punkter i ”Brannteknisk vurdering for Helgesens gate”. (Vedlagt)
5.1.1 Brannskillet mellom kjeller og 1. etasje oppgraderes ved at himlingen kles med gips og/eller branntettes. Alle gjennomføringer branntettes. Underside trapp og veggparti inn mot trapperom kles med gips og/eller branntettes.
5.1.2 Det etableres et brannskille EI60, som deler kjelleretasje i to brannceller. 5.1.3 Det etableres brannskille mellom kjelleretasje og areal under portrom. 5.1.4 Sikre eventuelle luftesjakter.
5.1.6 Etasjeskille mellom forretningslokale 1.etg og boenheter 2.etg oppgraderes ved at sprekker/utettheter i himling o/takplater pusses/utbedres. Gjennomføringer branntettes.
5.2.3 Det må monteres markeringslys (evt. skilt) i forretningslokale 1.etg.
5.3.1 Håndslukker i kjelleretasje skal ha kontrollmerke og må merkes med etterlysende skilt, bør henge på vegg. Alt slokkeutstyr bør ha kontrollmerke, for å sikre ivaretakelse.
(Øvrige punkter fra den branntekniske vurderingen skal ikke gjennomføres i denne omgang.)

Avstivning:
Det er oppdaget en brist i en av gulvbjelkene i taket på en av kjellerbodene som fører til lokal nedbøyning i gulvkonstruksjonen. Skaden er besiktiget av bygningsingeniør fra Rambøll. Skaden må sikres med ny stålbjelke, eller understøttes med søyle før det legges gips i himlingen. (Se fotovedlegg)

Rottesikring:
Det har videre vært utfordringer med rotter i bygårdens kjeller. Anticimex har vært engasjert for å drive ut rottene, men for å få endelig bukt med problemet er det ønskelig å få tettet åpne hulrom i kjellerkonstruksjonen der skadedyrene kan komme inn.

Drenering:
Når det regner mye opplever vi at vann samler seg til en liten sjø i krysset Helgesens gate / Københavngata. Det forekommer i disse tilfellene at det kommer vann inn i kjelleren. Vi ønsker derfor å utbedre dette ved å drenere og tette rundt grunnmuren.

Mindre pussarbeider:
Pussen på fasaden har falt av noen steder. Ny puss må påføres og males. (Se fotovedlegg)

Takrenne:
Det mangler takrenne i hjørnet mot nabogården. Ny takrenne må monteres og nedløp må kobles på eksisterende nedløp. (Se fotovedlegg).

Oppgradering av EL-anlegg i kjeller:
Det elektriske anlegget i kjelleren er gammelt og trenger en oppgradering. AS Watt har utarbeidet en tilstandsrapport (Vedlagt). Vi ønsker tilbud på å få utbedret el-anlegget i henhold til føringene i rapporten.

Vi ønsker også et tilbud på ny hovedtavle med større kapasitet enn det vi har i dag.

Oppdeling av tilbudet:
Sameiet har satt av penger til å få utført oppgradering av gården. Om alle arbeidene skal utføres nå er allikevel avhengig av prisen. Vi ønsker derfor at tilbudet deles opp slik at de enkelte del-oppgavene kan velges dersom pengene strekker til. Brannsikringen må prioriteres. Vi ønsker også at det blir tilbudt timepriser for de enkelte fag for eventuelle tilleggsarbeider.

Minimumskrav til utførelse:
Arbeidene må utføres ihht. gjeldende tekniske forskrifter og Brann og redningsetatens veileder for ”Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper” (Ta kontakt for oversendelse av vedlegg). De utbedrede områdene skal være i generelt god stand når arbeidene er ferdig. Entreprenør må stå for grundig utvask etter arbeidene er ferdig. Entreprenør må selv sørge for rigg og drift, samt de nødvendige prosjektforsikringer.

Ønsket oppstart:
Ønsket oppstart er satt til september/oktober 2016.

Frist:
Frist for innlevering av tilbud settes til 16.09.2016

Befaring:
Ta kontakt innen 02.09.2016 ved ønske om befaring.

Kontaktinfo:
Tilbud, og eventuelle spørsmål til tilbudet, kan sendes/stilles til:
Ole Henrik

Vedlegg:
- Tilsynsrapport – Brann og redningsetaten, Oslo kommune
- Brannteknisk vurdering for Helgesens gate 38 – Brannkonsulent Rune Ullerud
- Veiledning – Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Oslo
Kommune.
- Tegninger av gården (boder er ikke tegnet inn på kjellerplanen)
- Foto vedlegg
- Tilstandsrapport på elektrisk anlegg.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører
  • Prosjektledelse og byggekontroll

    • - Byggeleder/Prosjektleder

Vedlegg

Jobben ble utført av:

Oslo Brannsikring As

Oslo Brannsikring utførte arbeidet raskt og effektivt til avtalt tid og til avtalt pris, ingen tillegg. De svarer raskt på henvendelser og fremstår som meget profesjonelle og enkle og forholde seg til. Vi er godt fornøyd.
Evaluering:
Boligsameiet Helgesensgate 38 7 måneder siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb